ພາສາ ລາວ - Phasa Lao - La langue lao - The Lao language

ພາສາ ບອກ ຊາດ ມາຣະຍາດ ບອກ ຕະກຸນ

ທ່ານ ບໍ່ ໄດ້ເກາະກ່າຍ ເຂົ້າ ເທື່ອ /Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 2012-06-28 06:21:21

ລາວລຶບ
New member

ລາວເອີຍລາວ

ສະບາຍດີ ທ່ານທີ່ນັບຖືທຸກຄົນ

ຄວາມຂົມຂື່ນ ຄວາມເຈັບ ຄວາມປວດ ອັນນີ້ ຜ່ານມາໄດ້ 35 ປີ ຍັງຝັງຢູ່ໃນຫົວ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງຢາກຂໍ ລະບາຍ ມັນອອກ ເປັນເທື່ອທໍາອິດ ຂຽນກະຂຽນບໍ່ເປັນ ເເຕ່ງກອນກະບໍ່ເຄີຍເເຕ່ງນໍາຫມູ່ຈັກເທື່ອ ເມື່ອເຫັນເເບບເເຕ່ງ ຂອງ ຍານ້ອງ ຄໍາເເພວ ຂ້າພະເຈົ້າ ເລີຍ ທົດລອງເບິ່ງ ເເລະ ຂໍຮ້ອງລູກຊ່ວຍຕີ ພາສາລາວ ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນກໍາພ້າເເມ່ມາເເຕ່ນ້ອຍ ມີ ອາຍຸ 37 ປີ ປີນີ້

ຟັງຄວາມເເກວ ---- ດັບເເນວເຂົ້າປູກ
ດັບທັງລູກ ---- ທັງເຖົ້າທັງເເກ່
ມັນຂົນເເຫ່ ---- ຂົນຍູງຂົນໄມ້
ມັນກໍໃຊ້ ---- ຢາເບື່ອຂ້າເຮົາ
ເຂົາວາງເເຜນ ---- ດັບລາວເທື່ອນ້ອຍ
ພ້ອມທັງຄອຍ ---- ຊຸກຍູ້ເຮົາຫນີ
ຈາກປັຕພີ ---- ບ້ານເກີດເມືອງນອນ
ຫນີຈາກຫມອນ ---- ບ່ອນຢູ່ເກົ່າກີ້
ໃຫ້ໄປມີ ---- ຄອບຄົວເມືອງນອກ
ເເລ້ວມັນບອກ ---- ພວກລູກລາວເເກວ
ບໍ່ໃຫ້ເເນວ ---- ຄົນລາວນີ້ໄດ້
ກັບມາໃຊ້ ---- ຊີວິດອີກໃຫມ່
ໃຫ້ເຮົາໄປ ---- ຕາຍຢູ່ເມືອງນອກ
ໃຫ້ເຮົາອອກ ---- ຈາກລາວຫລາຍຫລາຍ
ມັນຈັ່ງງ່າຍ ---- ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ---- ຈຸດປະສົງເເກວ
ຄືດັບເເນວ ---- ຄົນລາວທັງຊາດ
ໃຜສລາດ ---- ມັນກໍຫາທາງ
ວາງເເຜນຕູ່ ---- ທັງຈັບເຈົ້າພ້ອມ
ເເລ້ວມັນລ້ອມ ---- ຢູ່ສູນສັມນາ
ໃຊ້ເວລາ ---- ຂ້າເຈົ້າທີ່ນັ້ນ
ນີ້ຄືບັ້ນ ---- ລາວອະວະສານ

ຍົວະລູກຫລານ ---- ຄຽດເເຄ້ນຂ້າກັນ
ບໍ່ມີວັນ ---- ໃຫ້ລາວຕື່ນໄດ້
ພວກມັນໃຊ້ ---- ພວກລູກລາວເເກວ
ໃນຖັນເເຖວ ---- ຂອງພັກເເລະຣັດ
ໃຫ້ຫາມັດ ---- ພວກລາວຂັດຂືນ
ຖ້າໃຜຝືນ ---- ບໍ່ເຮັດຕາມເວົ້າ
ມັນຕູ່ເຈົ້າ ---- ເປັນປະຕິການ
ເພື່ອລ້າງຜານ ---- ຄົນລາວທັງໂຄດ
ທັງປໂຍດ ---- ສາທາຣະນະ
ເເມ່ນເເຕ່ພຣະ ---- ມັນກໍຄຸມຫມົດ
ມັນກໍານົດ ---- ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມື
ໃຫ້ຄົນຖື ---- ໃນຕ່າງປະເທດ
ໃຫ້ເປັນເຫດ ---- ເເບ່ງເເຍກຄົນລາວ
ຈັ່ງມີຄາວ ---- ເມືອປະເທດໄດ້
ອົງເຮັດໄດ້ ---- ເຂົາສັຣເສີນ
ອົງໃດເມີນ ---- ເຂົາຕັດສາຍເເຮ່
ທັງພໍ່ເເມ່ ---- ອ້າຍນ້ອງອາວອາ
ເຂົາກ່າວຫາ ---- ເປັນທໍຣະຍົດ
ເຂົາກໍປົດ ---- ຕໍາເເຫນ່ງເພິ່ນອອກ
ທັງໃສ່ປອກ ---- ວິທີຄຸມຂັງ

ບາງຄົນຍັງ ---- ລູກເຕົ້າຍັງນ້ອຍ
ເຂົາກໍຊ່ອຍ ---- ໃຫ້ຕິດຢາບ້າ
ຖືກຂ້າດ້ວຍ ---- ວິທີທຸກຢ່າງ
ໃຜບໍ່ຊ່າງ ---- ຫົວໃບ້ຫົວຫຶກ
ວ່າພີລຶກ ---- ລາວເວົ້າເເບບນີ້
ເສັຽສະຕິ ---- ຄົນລາວຄືກັນ
ບໍ່ນຶກຝັນ ---- ວ່າເປັນໄປໄດ້

ເຂົາບໍ່ໃຫ້ ---- ລາວມີໂອກາດ
ນາຍຄຣູຂາດ ---- ໂຮງຮໍ່າໂຮງຮຽນ
ໃຫ້ເຮົາຂຽນ ---- ຕາມມີຕາມເກີດ
ຈໍ່ກໍາເນີດ ---- ຄວາມອະນາຖາ
ບໍ່ເຫິງມາ ---- ເຂົາກໍຄຸມໄດ້
ເພາະເຮົາໃບ້ ---- ຄວາມຮູ້ຄວາມຫລັກ
ໃຫ້ເຮົາມັກ ---- ນິຍົມເເກວພຸ້ນ
ສົ່ງເປັນລຸ້ນ ---- ໄປຮຽນຄວາມເເກວ
ວ່າເປັນເເນວ ---- ເຊື້ອຊາດລາວເເທ້
ບໍ່ໃຫ້ເເຜ່ ---- ອີກພາສາລາວ

ມັນເເມ່ນຄາວ ---- ຄົນລາວດັບເເທ້
ພວກພໍ່ເເມ່ ---- ເພິ່ນກໍເມີນເສີຍ
ເພາະມີເຂີຍ ---- ທັງໃພ້ເປັນເເກວ
ເວົ້າຄືເເນວ ---- ຄໍາເເພວເພິ່ນວ່າ

ຄົນສີ້ຄາ ---- ກັບຫມາສີ້ຖອດ

ໄປບໍ່ລອດ ---- ຊີວິດຜູ້ຂ້າ
ຕອນຂ້າມມາ ---- ຂ້າກໍຖືກຍິງ
ເວົ້າຄວາມຈິງ ---- ໃຫ້ລູກຫລານຮູ້
ປູລູຂຶ້ນ ---- ເທິງຫນ້ານໍ້າຂອງ
ມອງເຫັນເເລ້ວ ---- ເເມ່ນເມັຽເເລະລູກ
ທຸກມື້ນີ້ ---- ຂ້ານອນບໍ່ຫລັບ
ເພາະມັນກັບ ---- ຫວນມາທຸກຄໍ່າ
ຄວາມຊົງຈໍາ ---- ມາຫລອກຝັນຮ້າຍ
ສຽງວາຍວາຍ ---- ລູກຫລ້າມາປຸກ
ຈົນຢາກຜູກ ---- ຄໍຂ້າຕົວຕາຍ
ລູກຜູ້ຊາຍ ---- ຂໍນົບຂໍໄຫວ້
ເປັນຈັ່ງໃດ ---- ເຂົາກໍຮັບຫມົດ
ຂ້ານີ້ອົດ ---- ຄວາມທໍຣະມານ
ບໍ່ຢາກລໍາຄານ ---- ລູກຫລ້າອີ່ພໍ່
ເວົ້າໄປຕໍ່ ---- ມັນກໍບໍ່ຈົບ

ພວກທີ່ປົບ ---- ຫນີໂຈນໂຫດຮ້າຍ
ໃດຈັ່ງປ້າຍ ---- ນັ່ງຮັບໃຊ້ເຂົາ
ຄົນລາວເຮົາ ---- ຂ້າອະໄພໄດ້
ບໍ່ໄດ້ເເທ້ ---- ພວກເເກວຫນ້າຫມາ
ພວກມັນມາ ---- ຍຶດຜືນເເຜ່ນດິນ
ປາກວ່າສິນ ---- ກັບມືຖືພ້າ
ພວກມັນກ້າ ---- ຂ້າເຈົ້າເອົາຂອງ
ຕາມເຊກອງ ---- ເຊໃຫຍ່ເຊນ້ອຍ
ຕາມບ້ານນ້ອຍ ---- ບ້ານຫ່າງບ້ານໄກ
ໄປຫາກິນ ---- ມັນກໍລັດຂ້າ
ຢູ່ຖຽງນາ ---- ມັນກໍມາກຸມ
ກອງປະຊຸມ ---- ຂັ້ນສູງບໍ່ເຊື່ອ
ເພາະມັນເບື່ອ ---- ພໍ່ບ້ານຫົວດີ
ມັນຕັ້ງຜີ ---- ເປັນເຈົ້າບ້ານເເທນ
ຄົນຕ່າງເເດນ ---- ດັ່ງເເກວເເລະເເມ້ວ
ຕັ້ງພວກເເກວ ---- ໃຫ້ເປັນນາຍຄຸມ
ພວກລາວລຸ່ມ ---- ເປັນພຽງຂອງເສດ
ໃນປະເທດ ---- ເເມ່ນຂ້າເເລະເເມ້ວ
ຮ່ວມຫົວເເກວ ---- ເປັນຜູ້ບົ່ງການ
ລູກຫລານລາວ ---- ເຈົ້າຂອງປະເທດ
ເປັນພຽງເສດ ---- ຂອງບູດຂອງເນົ່າ
ຊີວິດເຂົາ ---- ໄຮ້ການທຸກຢ່າງ
ຂ້າບໍ່ຊ່າງ ---- ຈະເລົ່າສູ່ຟັງ

ໂອຍ! ຊ່ວຍຜູ້ຂ້າເເນ່ ປະກາດ ໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກ ຮູ້ການຍຶດຄອງເເລະຄວາມໂຮດຮ້າຍຂອງມັນ ເເລະ ພວກພັກເເລະຣັດ ໃນລາວ ທີ່ມີເເຕ່ເເມ້ວກັບເເກວ ດ້ວຍເຖີດ

ໂດຍ ລາວລຶບ

Hors ligne

Pied de page des forums