ພາສາ ລາວ - La langue lao ບົນ ລາວເເພນ
ຫນ້າທໍາອິດ > ຫນັງສື ທັມ

ຫນັງສື ທັມ

ຂຽນລົງ ເມື່ອ ວັນທີ : ໓໐ ເດືອນ ມິຖຸນາ/juin  ຄສ. 2016.

ຫນັງສືທັມ ທີ່ ໃຊ້ ໂດຍ ໄທລາວ ໄທສານ ( ໄທເຂີນ ໄທໃຫຍ່ ເເຫ່ງ ພະມ້າ ) ໄທລື້ ເເຫ່ງ ໑໒ ພັນນາ ເເລະ ໄທລ້ານນາ ເເຫ່ງ ຊຽງໃຫມ່ ຄວນ ຖືກຂຽນວາງໄວ້ ໃນ ຫົວຂໍ້ນີ້
SPIP | ເກາະກ່າຍອອກ /Se déconnecter ] | | ຮ່າງ ເວັບໄຊ | ຕິດຕາມ ການດໍາເນີນ ຂອງ ເວັບໄຊ /Suivre la vie du site RSS 2.0