ພາສາ ລາວ - La langue lao ບົນ ລາວເເພນ
ຫນ້າທໍາອິດ > ຄໍາລາວ / Vocabulaires lao > ພົບ ພາວະ ພູມີ ------- ( ສວັນຊັ້ນຟ້າ & ນາຣົກ )

ພົບ ພາວະ ພູມີ ------- ( ສວັນຊັ້ນຟ້າ & ນາຣົກ )

ວັນຈັນ ທີ ໒໔ ເດືອນ ກັນຍາ/septembre  ຄສ. 2012, ໂດຍ ກັດຕຸ Phouphetlinthong - ຄໍາເເພວ ພູເພັຊຣລິນທອງ

ທາຕຸສາດ || Etymologie / Etymology
 • ພະວະ = ອະ + ພູ[Bhū] ເປັນ ພະວະ ( ການຂຽນ ພາສາ ບາລີ ບໍ່ ມີ ສຣະອະ ) => ພວ => ເເຜງ ຕົວວໍ ເປັນ ຕົວພໍ => ພພ => ພົພ => ພົບ ( ເບິ່ງ ອະໄວຍະຍະ ) ເເລະ ຄໍາດຽວ ນີ້ ເພິ່ນ ໄດ້ເເຜງ ເປັນ ຄໍາລາວ ພາວະ ເຫມືອນກັນ
 • ພູ[Bhū] ເປັນ ຄໍາເວົ້າ ຊນິດ ກິດົກ ເເລະ ເປັນ ທາຕຸ ບາລີ ຊຶ່ງ ເເປວ່າ
  • ລໍາເນົາ
  • ບ່ອນ ອາໄສ ຂອງ ສັດ ໃນ ວັຕສົງສານ ( ສັດ ຫມາຍເຖິງ ສິ່ງ ທີ່ ມີ ຊີວິດ ທຸກ ປະເພດ || fr. Des êtres “vivants” / en. beings ) ຫລື ໃນ ວັຕສົງສານ ( ສົງສານ ==> ສັງສາຣະ[Saŋsāra] || fr. Le samsara ) ເເລະ ກໍ ເເມ່ນ ພູ[Bhū] ທີ່ ເປັນ ທາຕຸ ນີີ້ ( ເປັນ ຮາກ || fr. Racine ) ທີ່ ເພິ່ນ ໃຊ້ ເປັນ ເຫງົ້າ ( fr. Radical ) ໃນ ຄໍາ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ພູມ ພູມີ[Bhūmī] ພູມີສາດ ພູມີພາກ ພູມີປະເທດ ສຸວັນນະພູມ ຯລຯ
  • ພົບ ຫມາຍເຖິງ ບ່ອນ ທີ່ ສັດ ທັງຫລາຍ ໃຊ້ ຊີວິດ ຫລື ດໍາຣົງ ຊີວິດ ຂອງ ພວກເຂົາ ເເລະ ໄດ້ໄປ ເກີດ ໃນ ຄະຕິ ເເຫ່ງ ນັ້ນ || L’endroit où ces êtres prennent une nouvelle forme et passent leur existence / The place where these beings take a new form and spend their existence.
 • ພູ ເປັນ ນາມ ເເລະ ທີ່ ເປັນ ຄໍາມູນ ຫມາຍເຖິງ ຕົ້ນໄມ້ ຊນິດ ນຶ່ງ ທີ່ ເພິ່ນ ເອົາ ໃບ ຂອງ ມັນ ມາ ຄ້ຽວຫມາກ ນັ້ນ ເເລ
 • ພູ ເປັນ ນາມ ເເລະ ທີ່ ເປັນ ຄໍາມູນ ຫມາຍເຖິງ ໂນນ ບັກ ໃຫຍ່ໆ ສູງໆ ນັ້ນ ດັ່ງ ພູເຂົາ ດອຍ ພູຫລວງ ເປັນຕົ້ນ ເເລະ ສາຍພູຫລວງ ທີ່ ເເກວ ຍຶດ ເອົາ ລ້າໆ ນັ້ນ ເເລ

ໂຄສະຖານ || Phonétique / Phonetics

 • “ພະວະ” ມີ ສຽງສັ້ນ ເເລະ ເປັນ ພຍາງຕາຍ ( ສຽງຕາຍ ) ຍ້ອນ ວ່າ ຜັນສຽງ ບໍ່ ໄດ້ ພ້ອມທັງ ມີ ສຽງສູງຢ່ອນ ອີກດ້ວຍ
 • “ພູມີ” ຊຶ່ງ ພຍາງ ທັງສອງ ມີ ສຽງຍາວ ເເລະ ສຽງສູງຢ່ອນ ພ້ອມທັງ ເປັນ ພຍາງເປັນ ອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງ ຫມາຍຄວາມວ່າ ຜັນສຽງ ໄດ້

ຄວາມຫມາຍ || Définition / Definition
ຕາມ ທັສນະ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ເເລ້ວ ຄວາມເເຕກຕ່າງ ຣະຫວ່າງ “ພົບ” ກັບ “ພູມີ” ຈະ ມີ ພຽງ ເລັກນ້ອຍ ເທົ່ານັ້ນ ຄື

 • “ພູມີ” ຫລື “ພູ” ເປັນ ບ່ອນ ທີ່ ສັດ ( ສິ່ງ ທີ່ ມີ ຊີວິດ || fr. des êtres / en. beings ) ໃນ ວັຕສົງສານ ໃຊ້ ຊີວິດ ຫລື ດໍາຣົງ ຊີວິດ ( ສັດ ເດັຽຣະສານ || fr. des animaux )
 • “ພົບ” ເວລາ ຕອນ ມີ ເເນວໃດເເນວນຶ່ງ ກໍາລັງ ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ ນັ້ນ ຄົນລາວ ມັກ ຮຽກ “ພາວະ” ດັ່ງ ພາວະ ສຸກເສີນ ເປັນຕົ້ນ ເເຕ່ ເມື່ອ ວ່າ ມີ ການເຈິ ຣະຫວ່າງ ສອງ ຢ່າງ ຂຶ້ນ ໄປ ເພິ່ນ ຮຽກ ພົບ ດັ່ງ ພົບພໍ້ ເປັນຕົ້ນ ຫລື ເວລາ ຕອນ ທີ່ ມີ ເເນວໃດເເນວນຶ່ງ ເກີດຂຶ້ນ ເເລະ ສິ່ງ ທີ່ ເກີດຂຶ້ນ ນັ້ນ ມັນ ຕ້ອງ ເກີດ ຢູ່ ເເຫ່ງໃດເເຫ່ງນຶ່ງ ຊຶ່ງ ເພິ່ນ ຮຽກ ເເຫ່ງນັ້ນ ຫລື ບ່ອນນັ້ນ ພູມີ
  • ພົບ” ຄົງ ມີ ເຄົ້າ ມາ ຈາກ ພາສາ ບາລີ ທີ່ ເເປ ເປັນ ພາສາ ລາວ ວ່າ ພໍ້ ນັ້ນເອງ ( ພໍ້ ເຈິ )
 • “ພາວະ” ຫມາຍເຖິງ ສະພາບ ທີ່ ມັນ ເກີດ ມີ ຂຶ້ນ ເອງ ເເນວນັ້ນ ຕາມ ທັມມະຊາດ ຂອງ ມັນ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ໃຜ ເປັນ ຜູ້ ປັ້ນເເຕ່ງ ມັນ ຂຶ້ນ ມາ ຫລື ໂດຍ ບໍ່ ມີ ໃຜ ເຮັດ ໃຫ້ ມັນ ເກີດ ມີ ຂຶ້ນ

ຄໍາອະທິບາຍ || Explication / Explanation
ທາງ ພຣະພຸທສາສນາ ຫລື ທາງ ດ້ານ ການສຶກສາ ຄວາມສີວິໄລ ຂອງ ປະເທດ ອື່ນໆ ເພິ່ນ ຮຽກ ພົບ ໃນ ກໍຣະນີ ຂອງ ວັຕສົງສານ ຢ່າງດຽວ

ເເຕ່ຫາກວ່າ ຄໍາ ທັງສອງ ນີ້ ຫມາຍເຖິງ ບ່ອນ ອາໄສ ຂອງ ສັດ ທັງຫລາຍ ໃນ ວັຕສົງສານ ນີ້ເອງ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຫລັງຈາກ ມີ ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ຕາຍ ຫລື ໄດ້ເສັຽ ຊີວິດ ໄປ ເເລ້ວ ເພິ່ນ ຈະ ເວົ້າ ວ່າ “ຂໍ ໃຫ້ ດວງວິນຍານ ຂອງ ທ່ານ ( ຂອງ ມັນ ຫລື ຂອງ ເຈົ້າ ຖ້າ ເປັນ ສັດ ເດັຽຣະສານ || fr. des animaux ) ຈົງ ໄປ ເຖິງ ສຸຄະຕິ ດ້ວຍເຖີ້ນ” ເເລະ ຄະຕິ ດັ່ງກ່າວ ກໍ ຄື “ພູມີ” ຫລື “ພົບ” ນັ້ນເອງ ເພາະວ່າ “ສຸ” ເເປ ວ່າ ດີ ເເລະ “ສຸຄະຕິ” ກໍ ຫມາຍເຖິງ ພົບ ຫລື ພູມີ ບ່ອນດີ ເເຫ່ງດີ ນັ້ນເເລ ທີ່ ທ່ານ ປາຖນາ ໃຫ້ ສັດ ທີ່ ໄດ້ລ່ວງລັບ ໄປ ເເລ້ວ ນັ້ນ ໄປ ອາໄສ ຫລື ໄປ ເກີດ ໃນ ຊາດ ໃຫມ່ ( ຊາດ ຫນ້າ )

ຣູປຕາ ໑ - ພົບ ຫລື ພູມີ

ຫມາຍເຫດ
ຊັ້ນ ໒ ຂອງ ວັຕສົງສານ ( ຣູປຕາ ໑ ) ທີ່ ເປັນ ຊັ້ນ ເເຫ່ງ ສັດເດັຽຣະສານ ຊຶ່ງ ລາງຄົນ ກໍ ຈັດ ຊັ້ນ ນີ້ ເປັນ ຊັ້ນ ໓ ເເລະ ຍິ່ງ ໄປກວ່າ ນັ້ນ ລາງຄົນ ກໍ ຈັດ ເປັນ ຊັ້ນ ໔ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເຮົາ ສາມາດ ເເນມ ເຫັນ ສັດ ຈໍາພວກ ນີ້ ເປັນ ຕົນໂຕ ເຫມືອນ ກັບ ມະນຸດ ເເລະ ສັດເດັຽຣະສານ ກໍ ຢູ່ ໃກ້ ຊິດ ກັບ ມະນຸດ ອີກດ້ວຍ ເເລະ ຕາມ ການບັນທຶກ ເເລ້ວ ເພິ່ນ ກ່າວ ວ່າ ພວກ ອະສຸຣະ ຫລື ພວກ ປີສາດ ມີ ຄວາມສລາດ ຫລື ມີ ຄວາມຄິດ ຫລາຍກວ່າ ສັດເດັຽຣະສານ ດ້ວຍເຫດນີ້ ເພິ່ນ ຈຶ່ງ ໄດ້ຈັດ ເຂົ້າ ໃສ່ ໃນ ຊັ້ນ ໔ ເເຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຈັດ ຕາມ ປຶ້ມ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ອ່ານ [1]

ຄວາມຄິດ ໃຫມ່ (ຕື່ມ ໃສ່ ເມື່ອ ວັນທີ ໓໑/໗/໒໐໑໓ ກໍຣະກະດາ ພສ. ໒໕໕໖

 • ກາມພົບ ຫມາຍເຖິງ ຄວາມພໍໃຈ ໃນ ກາມ ຂອງ ສັດ ໃນ ພົບ ເເຫ່ງ ນີ້ (ສເວີຍ ອາຣົມ ດ້ວຍ ກາມ)
 • ຣູປພົບ ຄວາມພໍໃຈ ໃນ ຣູປະ ຫລື ຮູບ (ສເວີຍ ອາຣົມ ດ້ວຍ ຮູບ)
 • ອະຣູປພົບ ຫມາຍເຖິງ ການໃຊ້ ກະເເສ ຈິດ ເປັນ ສ່ວນ ສໍາຄັນ (ດູ ດ້ວຍ ຈິດ ຫລື ດ້ວຍ ກະເເສ ຈິດ)

ສຸຄະຕິ = ພູມີ ດີ ຫລື ພົບ ດີ ກັບ ທຸຄະຕິ (ທຸຄຄະຕິ) ພູມີ ບໍ່ ດີ ຫລື ພົບ ບໍ່ ດີ ບໍ່ ໄດ້ຫມາຍເຖິງ ໂລກ ຕ່າງ ກັນ ຕລອດ ໄປ ເເຕ່ ມັນ ຂຶ້ນ ຢູ່ ກັບ ສຣີສັນວັນນະ ຂອງ ສັດ ເເຕ່ລະປະເພດ ນັ້ນເອງ ດັ່ງ ຄຣູບາອາຈານ ພຣະເຈົ້າເເຜ່ນດິນ ໄພ່ຟ້າຣາສດອນ ເເລະ ສັດສາວາສິ່ງ ທັງຫລາຍ ພ້ອມດ້ວຍ ຜີສາງຄາງລາຍ ຕ່າງໆ ນານາ ເຖິງ ຈະ ມີ ຊັ້ນວັນນະ ຕ່າງ ກັນ ສັດ ທັງຫລາຍ ເຫລົ່ານີ້ ກໍ ຢູ່ ຮ່ວມ ກັນ ຕລອດ ມາ ຄື ຢູ່ ໃນ ໂລກ ອັນດຽວ ກັນ ນັ້ນ ເເລ

ສະນັ້ນ ຂໍ ຢ່າ ໃຫ້ ເຂົ້າໃຈ ວ່າ ການເເຕ້ມຮູບ ຕ່າງໆ ປະກອບ ( ຣູປຕາ ໑ ) ທີ່ ເປັນ ສັນ ( Colonne / Column ) ເເບບນີ້ ບໍ່ ໄດ້ຫມາຍເຖິງ ຄວາມສູງ ຄວາມເດັ່ນ ຕລອດ ໄປ ເເຕ່ ມັນ ຫມາຍເຖິງ ຄວາມຫ່າງ ຈາກ ກັນ ນັ້ນ ຫລາຍກວ່າ ( ໄລຍະ ) ເນື່ອງຈາກວ່າ ການເເຕ້ມຮູບ ເປັນ ສັນ ເເບບນີ້ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ເຮົາ ເຂົ້າໃຈ ໄດ້ ໄວດີ ເເລະ ກໍ ໄດ້ ໄວກວ່າ ເນື້ອໃນ ຂອງ ຫນັງສື ຈຶ່ງ ຂໍ ໃຫ້ ເຂົ້າໃຈ ໄປ ໃນ ທໍານອງ ນີ້

ເມື່ອ ເຮົາ ມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເເບບ ງ່າຍໆ ເສັຽກ່ອນ ເເລ້ວ ເຮົາ ຈຶ່ງ ກ້າວ ໄປ ສູ່ ຣະດັບ ຍາກກວ່າ ນີ້ ເພາະ ມັນ ຈະ ເປັນ ພື້ນຖານ ຂອງ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງ ເຮົາ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ພົບ ເເຫ່ງ ທັມມະ ນີ້ ບໍ່ ເປັນ ຂອງ ງ່າຍ ເຫມືອນ ດັ່ງ ທີ່ ເຮົາ ຄິດ ເເຕ່ຢ່າງໃດ ທັງສິ້ນ ເເລະ ມັນ ມີ ສິ່ງ ທີ່ ເຮົາ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ເຂົ້າໃຈ ກໍ ຍັງ ມີ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ ດັ່ງ ກັມ ທີ່ ເປັນ ກຸສົນ ເເລະ ຮຽກ ວ່າ ກັມດີ ຄື ບຸນ ເເລະ ກັມ ທີ່ ເປັນ ອະກຸສົນ ເເລະ ຮຽກ ວ່າ ກັມຊົ່ວ ຄື ບາບ ຊຶ່ງ ກັມ ເປັນ ເຫດ ( fr. CAUSE ) ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ຜົນ ( fr. EFFET ) ເເລະ ເມື່ອ ຜົນ ໄດ້ເກີດ ຂຶ້ນ ມາ ເເລ້ວ ມັນ ກໍ ພາ ໃຫ້ ມີ ສິ່ງ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ຫລື ວິບາກ ( ວິປາກະ[Vipāka] ) ຫລື ການສະທ້ອນ ( fr. CONSÉQUENCE ) ກັບ ຄືນ ໄປ ເຖິງ ສິ່ງເເວດລ້ອມ ທຸກຢ່າງ ເເລ

ເເລະ ເຮົາ ກໍ ຕ້ອງ ຮູ້ຈັກ ດ້ວຍ ຄວາມເເນ່ນອນ ວ່າ ອັນໃດ ເເທ້ໆ ທີ່ ເພິ່ນ ໄດ້ບັນຍັດ ໄວ້ ໃນ ທັມມະ ນັ້ນ ເປັນ ກຸສົນ ເເລະ ອັນໃດ ເເທ້ ເປັນ ອະກຸສົນ

 • ການຄົ້ນພົບ = ການພໍ້ ຫລື ການ ທີ່ ໄດ້ເຫັນ ຢ່າງ ຊັດເຈນ ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ເເລະ ຈະ ເວົ້າ ໄດ້ ອີກ ຢ່າງນຶ່ງ ວ່າ ໄດ້ຜລິດຄິດເເຕ່ງ ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ຂຶ້ນ ມາ

ຣູປຕາ ໒
ເນື່ອງຈາກວ່າ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ຮູ້ຈັກ ດ້ວຍ ຄວາມເເນ່ນອນ ວ່າ
ນິບພານ ຢູ່ ຣະດັບ ໃດ ເເທ້ ຈຶ່ງ ໄດ້ເເຕ້ມ ຮູບ ສອງ ຢ່າງ

ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍດີ ສິ່ງ ທີ່ ເຮົາ ຄວນ ເຂົ້າໃຈ ກໍ ຄື ຄະຕິ ພູມີ ເເລະ ພົບ ຕ່າງໆ ເຫລົ່ານີ້ ເກີດ ມີ ຂຶ້ນ ໄດ້ ຢູ່ ໃນ ວັຕສົງສານ ຫລື ວັຕສົງສານ ຢ່າງດຽວ ຍ້ອນ ການວຽນວາຍຕາຍເກີດ [2] ຂອງ ສັດ [3] ທັງຫລາຍ ນັ້ນເອງ ຊຶ່ງ ຫມາຍເຖິງ ການກັບ ຄືນ ມາ ໃຊ້ ຊີວິດ ເທື່ອໃຫມ່ ຫລື ການກັບ ຄືນ ມາ ເກີດ ເທື່ອໃຫມ່ ຂອງ ສັດ ໃນ ວັຕສົງສານ ນີ້ ອີກ ຕໍ່ໄປ ສ່ວນ ສັດ ທີ່ ຈະ ໄປ ອາໄສ ຢູ່ ຄະຕິ ອື່ນ ນັ້ນ ເພິ່ນ ຮຽກ ປະຣິນິບພານ

ສ່ວນ ການກັບ ມາ ເກີດ ນັ້ນ ເຮົາ ຕ້ອງ ເຂົ້າໃຈ ອີກ ວ່າ ອີງ ຕາມ ພຣະພຸທສາສນາ ເເລ້ວ ເເມ່ນ ອັນໃດ ເເທ້

 • ກັບ ມາ ເກີດ ອີກ ເທື່ອ ໃຫມ່ ໃນ ວັຕສົງສານ ນີ້ ?
 • ເປັນ ຣູປະ ?
 • ເປັນ ອະຣູປະ ?
 • ເປັນ ນາມະ ?
 • ອະນັດຕາ ?

ເມື່ອ ເຮົາ ເຂົ້າໃຈ ຄໍາສັບ ພື້ນຖານ ເຫລົ່ານີ້ ມັນ ຈະ ພາ ໃຫ້ ເຮົາ ກ້າວ ເຂົ້າໄປ ສູ່ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ອັນ ເລິກກວ່າ ນີ້ ໄດ້ ຊຶ່ງ ເພິ່ນ ຮຽກ ວ່າ ປັນຍາ ເເລະ ປັນຍາ ນີ້ ເເລ ຈະ ຊ່ອຍ ໃຫ້ ເຮົາ ເຂົ້າໃຈ ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ເຮົາ ຄິດ ວ່າ ມັນ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຍາກ ສໍາລັບ ຕົວ ຂອງ ເຮົາເອງ ( ເຖິງເເມ່ນວ່າ ເຮົາ ມີ ການສຶກສາ ສູງ ຫລື ຕໍ່າ ກໍ ບໍ່ ສໍາຄັນ ເພາະ ປັນຍາ ສາມາດ ຍົກ ຣະດັບ ຄວາມຮູ້ ຂອງ ເຮົາ ຂຶ້ນ ສູງ ເຫນືອກວ່າ ວິທຍາ ອື່ນ ໄດ້ ເເລະ ເຮັດ ໃຫ້ ເຮົາ ສ່ອງ ຊອດ ໄດ້ ຫລາຍ ເເນວ ເເທ້ ເເລ )

ຣູປຕາ ໓ - ນາຣົກ

ການກ່ຽວເນື່ອງ => Interdépendance fr.
ໂລກມະນຸດ ຂອງ ພວກເຮົາ ເປັນ ໂລກ ນຶ່ງ ທີ່ ມີ ຄວາມສໍາຄັນ ຍິ່ງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃຜໆ ກໍ ມັກ ມາ ທ່ຽວ ມາ ຊົມ ເເມ້ ເເຕ່ ກະທັ້ງ ເທວະດາ ບາງອົງ ກໍ ໃຄ່ ຢາກ ລົງ ມາ ເກີດ ໃນ ໂລກມະນຸດ ອັນ ຮ້ອນຮົນ ຂອງ ພວກເຮົາ ສະນັ້ນ ການຢູ່ ຮ່ວມ ກັນ ການກ່ຽວເນື່ອງ ຫລື ການຕໍ່ເນື່ອງ ( fr. Interdépendance ) ຣະຫວ່າງ ຊັ້ນ ຕ່າງໆ ຍັງ ບໍ່ ມີ ພຽງ ເທົ່ານີ້ ດັ່ງ ເຣື່ອງ ນາງ ສັງຂານ ຫລື ນາງ ສົງການ ເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງ ກະບິລພຣົມ ( Kapila Brahma ທີ່ ມາ ຈາກ ຊັ້ນ ມະຫາພຣົມ ທີ ໑໔ ) ໄດ້ລົງ ມາ ຖົກຖຽງ ກັບ ທັມມະບານ ກຸມມານ ໃນ ໂລກມະນຸດ ຂອງ ພວກເຮົາ ນີ້ ເເຕ່ວ່າ ຄົນລາວ ຈະ ເເນມ ເຫັນ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ ຄວາມເປັນລາວ ບໍ ? ຈະ ເເນມ ເຫັນ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ ປະເທດ ທີ່ ຄົນລາວ ທັງຫມົດ ມີ ເເລະ ເປັນ ເຈົ້າຂອງ ບໍ ? ຄື ມາ ອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ ຊາດ ອື່ນ ກືນ ກິນ ພວກເຮົາ ໄດ້ ຢ່າງ ສະບາຍ ເເທ້ ? ເເລະ ກໍ ຍັງ ມີ ເຣື່ອງ ອື່ນ ຊຶ່ງ ເທພຍຸດາ ເເລະ ພຣະພຣົມ ທັງຫລາຍ ໃຄ່ ລົງ ມາ ໃຊ້ ຊີວິດ ໃນ ໂລກມະນຸດ ນີ້

ນອກຈາກ ສັດ ທັງຫລາຍ ເເຫ່ງ ສວັນຊັ້ນຟ້າ ເເລ້ວ ທີ່ ລົງ ມາ ຊົມ ໂລກມະນຸດ ຫລື ລົງ ມາ ເເກ້ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ພວກ ທີ່ ອາໄສ ຢູ່ ໃນ ໂລກມະນຸດ ດັ່ງ ພວກ

 • ມະນຸດ ທີ່ ມີ ຄວາມຄິດ ຄວາມສລາດ ຫລາຍກວ່າ ສັດ ອື່ນໆ ເເຫ່ງ ບົນ ຫນ່ວຍໂລກ ເເຫ່ງ ນີ້ || fr. les humains / en. human
 • ອະສຸຣະ(ກາຍ) ຄື ພວກ ປີສາດ ທັງຫລາຍ ( ພວກນີ້ ຍັງ ບໍ່ ຕາຍ ເທື່ອ ເເຕ່ ເຮົາ ມອງ ບໍ່ ເຫັນ ດ້ວຍ ຕາເປົ່າ ) || fr. les démons / en. demons
 • ເປຕະ ຄື ພວກ ຜີສາງຄາງລາຍ ທຸກໆ ປະເພດ ຊຶ່ງ ຫມາຍເຖິງ ພວກ ທີ່ ໄດ້ລ່ວງລັບ ໄປ ເເລ້ວ || fr. les fantômes / en. ghosts
 • ຕິຣັຈສ̣ານະ ( ດິຣັດສານ => ເດັຽຣະສານ ) ຄື ປະເພດ ສັດ ດັ່ງ ຫມູ ຫມາ ເປັດ ໄກ່ ເປັນຕົ້ນ || fr. les animaux / en. animals

ກໍ ຍັງ ມີ ພວກ ສັດ ນາຣົກ ທັງຫລາຍ ທີ່ ຍົມພິບານ ເປີດ ໂອກາດ ໃຫ້ ພວກເຂົາ ຂຶ້ນ ມາ ກິນ ເຂົ້າປະດັບດິນ ເເລະ ພວກ ສັດ ນາຣົກ ອີກ ພວກ ນຶ່ງ ທີ່ ລັກລອບ ອອກ ຈາກ ນາຣົກ ເພື່ອ ຂຶ້ນ ມາ ຫນ້າດິນ ກ່ອນ ຈະ ກັບ ຄືນ ລົງ ໄປ ສູ່ ນາຣົກ ເເຫ່ງ ເດີມ ຂອງ ພວກເຂົາ ນັ້ນ

ສລຸບ ເເລ້ວ ມະນຸດ ຫລື ຄົນ ອະສຸຣະ ຫລື ປີສາດ ເປຕະ ຫລື ຜີ ເເລະ ສັດເດັຽຣະສານ ກໍ ຢູ່ ຮ່ວມ ກັນ ບົນ ຫນ້າພຽງ ຂອງ ໂລກມະນຸດ ຂອງ ພວກເຮົາ ນີ້ ເເຕ່ວ່າ ພວກປີສາດ ເເລະ ພວກເປຕະ ທັງ ສອງ ປະເພດ ນີ້ ກໍ ມີ ພູມີ ທີ່ ເປັນ ຄະຕິ ( fr. Une destinée ) ຂອງ ພວກເຂົາ ຕ່າງຫາກ ຄື ບ່ອນ ທີ່ ພວກເຂົາ ພໍານັກ ຢູ່ ນັ້ນ ເເລະ ບາງຄັ້ງ ບາງຄາວ ພວກ ຜີເຜດ ກໍ ມາ ເເຂນ ຢູ່ ຕາມ ຂື່ ຂອງ ເຮືອນ ຕ່າງໆ ນັ້ນ ເເລ ອັນນີ້ ຄື ການກ່ຽວເນື່ອງ [4] ເຖິງເເມ່ນວ່າ ພວກ ສັດ ທັງຫລາຍ ໄດ້ຖືກ ບັນຍັດ ໄວ້ ເປັນ ຊັ້ນໃຜ ຊັ້ນມັນ ກໍດີ ( fr. L’interdépendance )

ເເຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍ ຍຸຕິ ລົງ ພຽງ ເທົ່ານີ້ ເພາະວ່າ ບົດນີ້ ເເມ່ນ ບົດ ວ່າດ້ວຍ ການອະທິບາຍ ຄໍາສັບ ພຽງ ສາມ ຄໍາ ເທົ່ານັ້ນ ເເລະ ກໍ ບໍ່ ເເມ່ນ ບົດ ກ່ຽວກັບ ວັຕສົງສານ ເເຕ່ ຢ່າງໃດ ພຽງເເຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຍົກ ຂຶ້ນມາ ເພື່ອ ໃຊ້ ເປັນ ຕົວຢ່າງ ເເຫ່ງ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຢ່າງດຽວ

ຣູປຕາ ໔ - ໂຄງຮ່າງ ຂອງ ນາຣົກ
( ສິ່ງ ທີ່ ຈົບ ທີ່ ງາມ ຢ່າ ຟ້າວ ເເລ່ນ ໃສ່ ມັນ
ເພາະ ມັນ ຄົງ ເປັນ ເສັ້ນທາງ ທີ່ ດຶງ ຈິດໃຈ ຂອງ ທ່ານ
ໄປ ຫາ ນາຣົກ )

ເຖິງເເມ່ນວ່າ ນາຣົກ ມີ ຈໍານວນ ເຖິງ ຮອດ ໘໔໐ ຄອກ ກໍດີ ເເລະ ສິ່ງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ຖາມ ຕົນເອງ ກໍ ຄື ມັນ ຈະ ມີ ຄວາມພຽງພໍ ກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ບໍ ລະ ເພື່ອ ຈະ ຂັງ ພວກ ທີ່ ເຂົ້າ ມາ ກືນກິນ ລາວ ? ( ຍິ້ມ / :) / Sourire / Smile )

“ນາຣົກ” ເປັນ ຄໍາມູນ ເປັນ ນາມ ເເລະ ເປັນ ຄໍາເເຜງ ທີ່ ມີ ເຄົ້າ ມາ ຈາກ ພາສາ ບາລີ ນະຣະກະ[Naraka] ເເລະ ກໍ ຍັງ ມີ ຄໍາ ນຶ່ງ ອີກ ທີ່ ຄົນລາວ ຮຽກ ນາຣົກ ເຫມືອນກັນ ຄື ນິຣະຍະ[Niraya] ທີ່ ມາ ຈາກ ( ນິ[ni] + ອະຍະ[aya] ) ທີ່ ເປັນ ຄໍາເວົ້າ ປະເພດ ອະໄວຍະຍະ ເເລະ ທີ່ ເເປ ວ່າ ໄຮ້ ຄວາມສຸກ ( Dépourvu(e) de bonheur / Devoid of hapiness )

“ນາຣົກ” ທີ່ ວາງ ຕາມ ຮູບ ຂ້າງເທິງ ນີ້ ( ຣູປຕາ ໔ ) ເປັນ ບ່ອນ ທີ່ ສັດ [2] ຕ່າງໆ ໄປ ໃຊ້ ຫນີ້ ໃຊ້ ເວນ ຄື ເປັນ ຄະຕິ ນຶ່ງ ຕ່າງຫາກ ( fr. Une destinée de transit ) ເເລະ ເຮົາ ຕ້ອງ ເຂົ້າໃຈ ວ່າ ສັດ ທີ່ ຕົກ ນາຣົກ ບໍ່ ຢູ່ ປະຈໍາ ໃນ ນາຣົກ ຕລອດ ໄປ ເຫມືອນ ກັບ ນິກາຍ (religion) ອື່ນໆ ເເລະ ເມື່ອ ສັດ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຊ້ ຫນີ້ ຫມົດ ເເລ້ວ ພວກເຂົາ ກໍ ຍ້າຍ ໄປ ສູ່ ຄະຕິ ເເຫ່ງ ໃຫມ່ ຕາມ ກັມດີ ຫລື ກຸສົນ ຫລື ບຸນ ທີ່ ເຂົາ ໄດ້ສ້າງ ໄວ້ ໃນ ປາງກ່ອນ ຫລື ໃນ ຊາດ ກ່ອນ ນັ້ນ ເເລ

ນາຣົກ ຫລວງ ມີ ຢູ່ ດ້ວຍກັນ ໘ ຫນ່ວຍ ຫລື ໘ ຄອກ ເເລະ ຂ້າງ ເເຕ່ລະຂ້າງ ຂອງ ມັນ ມີ ນາຣົກ ສໍາຣອງ ຫ້ອຍ ຢູ່ ໔ ຫນ່ວຍ ພ້ອມທັງ ອີກ ໑໖ ຫນ່ວຍ ຫ້ອຍ ຢູ່ ເເຕ່ລະຂ້າງ ທັງ ສີ່ ຂອງ ມັນ ອັນນີ້ ເເມ່ນ ໂຄງຮ່າງ ຂອງ ນາຣົກ ຫລວງ ທັງ ໘ ນອກຈາກນີ້ ກໍ ຍັງ ມີ ນາຣົກ ອີກ ໑໒໘ ຫນ່ວຍ ທີ່ ຖືກ ເສີມ ໃສ່ ໂຄ່ງຮ່າງ ຂອງ ນາຣົກ ຫລວງ ທັງ ໘ ນັ້ນ ( ຣູປຕາ ໔ ) [5]

ສ່ວນ ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ ຂອງ ສັດ ທັງຫລາຍ ພາຍໃນ ຊັ້ນ ເຫລົ່ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະ ບໍ່ ກ່າວເຖິງ ເພາະວ່າ ມັນ ຈະ ມີ ຄວາມຍາວ ເກີນໄປ ສະນັ້ນ ເພື່ອ ໃຫ້ ບົດຕອນ ສັ້ນເຂົ້າ ກວ່າ ເກົ່າ ເຮົາ ຈະ ມາ ສລຸບ ຢ່າງນີ້

ສລຸບຄວາມ || Conclusion
ພຣະພຸທສາສນາ ກໍ ຮັບຮູ້ ວ່າ ມີ ສວັນຊັ້ນຟ້າ ເຊັ່ນດຽວ ກັບ ນິກາຍ ( Religion ) ອື່ນໆ ທີ່ ນັບຖື ເທພເຈົ້າ ( ເທວະ[Deva] = dieu / god ) ຫລື ພຣະເຈົ້າ ຜູ້ດຽວ ເປັນ ໃຫຍ່ ເເລະ ເປັນ ຜູ້ຊີ້ຂາດ ຜູ້ດຽວ ( ລັດທິ ເທພເຈົ້າ ໂທນ ຫລື ເທວະໂທນນິຍົມ(?) / ເທພໂທນນິຍົມ(?) || fr. monothéisme ) ເເລະ ພຣະເຈົ້າ ໂທນ ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ກໍ ອ້າງຕົນ ວ່າ ເປັນ ຜູ້ສ້າງ ໂລກ ນີ້ ຂຶ້ນ ມາ ເເລະ ເປັນ ຜູ້ສ້າງ ມະນຸດ ພ້ອມດ້ວຍ ສັດສາວາສິ່ງ ໃນ ໂລກ ນີ້ ຂຶ້ນ ມາ ອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງ ເພິ່ນ ເປັນ ນາຍ ເຫນືອຫົວ ຜູ້ດຽວ ທັງໆ ທີ່ ວ່າ ໂລກ ຕ່າງໆ ກໍ ມີ ກໍາເນີດ ເກີດ ຂຶ້ນ ມາ ກ່ອນ ເພິ່ນ ຢູ່ ເເລ້ວ ເເຕ່ ເຖິງປານນັ້ນ ນິກາຍ ຕ່າງໆ ກໍ ຍັງ ບໍ່ ຮູ້ຈັກ ວ່າ ມີ ເເນວ ອື່ນ ທີ່ ຢູ່ ເຫນືອ ຟ້າ ເເຫ່ງ ວັຕສົງສານ ນີ້ ຊຶ່ງ ຫມາຍຄວາມວ່າ ຢູ່ ເຫນືອ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ນິກາຍ ຕ່າງໆ ນັ້ນເອງ

ເເຕ່ວ່າ ພຣະພຸທສາສນາ ບໍ່ ມີ ເປົ້າຫມາຍ ທີ່ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ສັດ ທັງຫລາຍ ຂຶ້ນ ສວັນ ຫລື ຕົກ ນາຣົກ ເເຕ່ ໃຫ້ ອອກ ຈາກ ວັຕສົງສານ ນີ້ ຢ່າງ ສິ້ນເຊີງ ສະນັ້ນ ເມື່ອ ພຣະເຈົ້າ ໂຄດົມ ( ໂຄຕະມະ ) [6] ໄດ້ສັງເກດ ເຫັນ ວ່າ ມີ ການວຽນວາຍຕາຍເກີດ ຢ່າງ ບໍ່ ຢຸດຢັ້ງ ໃນ ວັຕສົງສານ ນີ້ ຊຶ່ງ ເປັນ ທີ່ ປະກອບ ກອງທຸກ ເພິ່ນ ຈຶ່ງ ທຣົງ(ຊົງ) ຕຣັດ ວ່າ ມີ ທາງດຽວ ທີ່ ຈະ ຫນີ ພົ້ນ ຈາກ ການວຽນວາຍຕາຍເກີດ ນີ້ ໄດ້ ຄື ປະຣິນິບພານ ເພິ່ນ ຈຶ່ງ ໄດ້ສິດສອນ ອະຣິຍະສັດ ສີ່ ເພື່ອ ໃຫ້ ສັດ ທັງຫລາຍ ຊອກ ສເເວງ ຫາ ເສັ້ນທາງ ເເຫ່ງ ປະຣິນິບພານ ທັງນີ້ ກໍ ເພື່ອ ໃຫ້ ພົ້ນ ຈາກ ກອງທຸກ ນັ້ນເອງ [7]

ດ້ວຍເຫດນີ້ ຄົນລາວ ທີ່ ນັບຖື ພຣະພຸທສາສນາ ຈຶ່ງ ມີ ຈິດໃຈ ເເບບ ລົດລະ ທຸກ ຢ່າງ ຄື ຍອມຈໍານົນ ( résigné / résigned ) ຍ້ອນ ຕົນ ຂາດ ວິທຍາ ດ້ານ ອື່ນ ເເລະ ກໍ ບໍ່ ເຂົ້າໃຈ ຖນັດ ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ຕົນ ເຮັດ ເເລະ ປະຕິບັດ ຢູ່ ນັ້ນ ທັງນີ້ ກໍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພຣະພຸທສາສນາ ສອນ ໃຫ້ ເຮົາ

 • ສ້າງ ເເຕ່ ຄວາມດີ
 • ໃຫ້ ລະ ຄວາມຊົ່ວ ເເລະ
 • ສ້າງ ຈິດໃຈ ໃຫ້ ບໍຣິສຸດ ຜຸດຜ່ອງ

ຫມາຍຄວາມວ່າ ກ່ອນ ຈະ ກ້າວ ໄປ ເຖິງ ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ເເຫ່ງ ເສັ້ນທາງ ທີ່ ຈະ ພາ ໄປ ນິບພານ ນັ້ນ ຄົນເຮົາ ຕ້ອງ ລະ ( fr. DÉTACHER ) ເກືອບ ທຸກ ຢ່າງ ທຸກ ເເນວ ທັງໆ ທີ່ ເພິ່ນ ກໍ ສອນ ໄວ້ ຢູ່ ວ່າ ພຍາຍາມ ປົກປ້ອງ ຮັກສາ ສິ່ງ ທີ່ ຕົນ ມີ ຢູ່ ເເລ້ວ ບໍ່ ໃຫ້ ຫາຍສາບສູນ ໄປ ດັ່ງ ປະເທດ ທີ່ ຕົນ ມີ ເເລະ ເປັນ ເຈົ້າຂອງ ເປັນຕົ້ນ ເຫມືອນກັບ ສິ່ງ ເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ ມີ ຄວາມຫມາຍ ຫຍັງ ຫມົດ ໃນ ຊີວິດ ຂອງ ເຂົາ ( ຂອງ ຕົນ ) ທັງນີ້ ກໍ ຍ້ອນ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ພຽງ “ຫມຸດຫມິດ” ນັ້ນເອງ ເເຕ່ ກົງກັນຂ້າມ ກັບ ນິກາຍ ອື່ນໆ ( Religion ) ເເທນທີ່ ພວກເພິ່ນ ຈະ ລະ ພວກເພິ່ນ ເເຮ່ງ ພາກັນ ຫອບເອົາ ເເລະ ກອບໂກຍ ທຸກຢ່າງ ( fr. ATTACHER ) ເເມ້ ກະທັ້ງ ອໍານາດ ກາມາຣົມ ພ້ອມດ້ວຍ ການຂ້າຟັນລັນເເທງ ອັນນີ້ ຄື ຄວາມເເຕກຕ່າງ ( ມື ຖື ສາກ ປາກ ຖື ສິນ )

ພຣະພຸທສາສນາ ບໍ່ ໄດ້ຖື ວ່າ ເມື່ອ ສັດ ທັງຫລາຍ ຕາຍ ໄປ ເເລ້ວ ທຸກສິ່ງຢ່າງ ກໍ ຈະ ຫາຍສາບສູນ ໄປ ຫມົດ ພ້ອມໆ ກັນ ທັງນີ້ ກໍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເພິ່ນ ຮັບຮູ້ ການວຽນວາຍຕາຍເກີດ ນັ້ນເອງ ອີກປະການນຶ່ງ ເພິ່ນ ກໍ ບໍ່ ໄດ້ຖື ວ່າ ຈິດ ເເລະ ວິນຍານ ຕ່າງໆ ເປັນ ຂອງ ທ່ຽງເເທ້ ເເຕ່ ຄົນ ທັງຫລາຍ ເຊື່ອ ວ່າ ເມື່ອ ຕາຍ ໄປ ເເລ້ວ ເເມ່ນ ວິນຍານ ດວງ ເກົ່າ ທີ່ ອອກ ຈາກ ຮ່າງກາຍ ນັ້ນ ໄປ ເກີດ ໃຫມ່ ເເລະ ກໍ ເເນ່ນອນ ວ່າ ສິ່ງ ທີ່ ກັບ ໄປ ເກີດ ໃນ ຊາດ ໃຫມ່ ເເລະ ໃນ ພົບໃດພົບນຶ່ງ ນັ້ນ ບໍ່ ເເມ່ນ ຈິດ ດວງ ເກົ່າ ເເລະ ກໍ ບໍ່ ເເມ່ນ ວິນຍານ ດວງ ເກົ່າ ຊຶ່ງ ສິ່ງ ເຫລົ່າ ນີ້ ກໍ ອີງ ໃສ່ ພຽງເເຕ່ ຄໍາເວົ້າ ອະນິດຈັງ ( impermanence ) ຄໍາດຽວ ເທົ່ານັ້ນ ເຮົາ ກໍ ສາມາດ ສລຸບ ໄດ້ ເຊັ່ນ ນີ້

 • ຜິວ່າ ເປັນ ດັ່ງນີ້ ຄໍາຖາມ ກໍ ມີ ຢູ່ ວ່າ ມັນ ເເມ່ນ ຈິດວິນຍານ ດວງໃດ ເເທ້ໆ ທີ່ ມັນ ໄປ ເກີດ ໃຫມ່ ? ------- ( ຣູປະ[rūpa] ຫມາຍເຖິງ ທາດ ຫລື ທາຕຸ ຈະ ເວົ້າ ເເທ້ ໆ ເເລ້ວ ເເມ່ນ ຮ່າງກາຍ => matière, corps / material, body / physique ສ່ວນ ຈິດ ເເລະ ວິນຍານ ເປັນ ພຽງເເຕ່ ນາມະ[nāma] => esprit / mind ຫລື mental ຊຶ່ງ ເປັນ ອະຣູປະ[arūpa] ຫລື non-matière / immaterial ຫລື Métaphysique )

  • ( ເມື່ອ ເພິ່ນ ຮັບຮູ້ ວ່າ ທຸກສິ່ງຢ່າງ ຕັ້ງ ຢູ່ ໃນ ອະນິດຈັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະ ຂໍ ປຽບທຽບ ຈິດ ເເລະ ດວງ ວິນຍານ ທີ່ ໄປ ເກີດ ໃຫມ່ ໃສ່ ກັບ ນໍ້າເຊື້ອ ຂອງ ສັດ ທັງຫລາຍ [8] ທັງໆ ທີ່ ນໍ້າເຊື້ອ ກໍ ເປັນ ນໍ້າເຊື້ອ ທີ່ ອອກ ມາ ຈາກ ຮ່າງກາຍ ຂອງ ຜູ້ເກົ່າ ເຊັ່ນດຽວ ກັບ ຈິດ ເເລະ ວິນຍານ ທີ່ ອອກ ຈາກ ຮ່າງກາຍ ຂອງ ສັດ ຕົວນຶ່ງໆ ເເຕ່ ນໍ້າເຊື້ອ ອັນເກົ່າ ທີ່ ໄດ້ອອກ ຈາກ ບ່ອນດຽວ ນັ້ນ ຍັງ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ເປັນ ສັດ ໃຫມ່ ຂຶ້ນ ມາ ໄດ້ ຊຶ່ງ ສັດ ຕົວໃຫມ່ ນີີ້ ຈະ ປະກອບ ດ້ວຍ ຈິດ ເເລະ ວິນຍານ ດວງ ໃຫມ່ ເເລະ ທ່ານ ຄິດ ວ່າ ເເນວໃດ ? ເນື່ອງຈາກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ສຶກສາ ຈິດ ເເລະ ວິນຍານ ໃຫ້ ຖນັດ ດີ ຈຶ່ງ ຂໍ ຖາມ ພວກທ່ານ ເເນວນີ້ )

ສ່ວນ ເທພເຈົ້າ ໂທນ ເເຫ່ງ ນິກາຍ ຕ່າງໆ ນັ້ນ ( Deva = dieu / god ) ເພິ່ນ ຍືນ ຊົ່ວ ນິຣັນດອນ ( fr. éternité, dieu éternel ) ຕລອດ ກາລະນານ ຄື ບໍ່ ຜັນເເປ ຈັກເທື່ອ ຊຶ່ງ ຫມາຍຄວາມວ່າ ກົງກັນຂ້າມ ກັບ ກົດເກນ ຂອງ ວິວັທນາການ ນັ້ນເອງ ( fr. contraire à la/aux lois de l’évolution )

ສິ່ງ ສໍາຄັນ ໃນ ບັ້ນ ສຸດທ້າຍ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ສລຸບ ນີ້ ຄື ເຖິງເເມ່ນວ່າ ສວັນຊັ້ນຟ້າ ບໍ່ ເປັນ ຄະຕິ ເເຫ່ງ ປະຣິນິບພານ ກໍດີ ເເຕ່ ເຖິງປານນັ້ນ ເພິ່ນ ກໍ ຍັງ ໄດ້ສຶກສາ ເເລະ ໄດ້ບັນຍັດ ສວັນຊັ້ນຟ້າ ຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ ສັດ ທີ່ ໃຊ້ ຊີວິດ ຢູ່ ເເຕ່ລະຊັ້ນ ນັ້ນ ໄວ້ ຢ່າງ ເປັນ ຣະບຽບ ພ້ອມດ້ວຍ ການເປັນຢູ່ ຂອງ ສັດ ທັງຫລາຍ ອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງ ເຣື່ອງ ທຸກຢ່າງ ນີ້ ກໍ ຜ່ານ ມາ ໄດ້ ຫລາຍ ພັນ ປີ ເເລ້ວ ປາສຈາກ ກ້ອງຈຸລະທັດ ເເລະ ດາວທຽມ ຫລື ເຄື່ອງຈັກ ອື່ນໆ

ເມື່ອ ສາສດາຈານ ໃຫຍ່ໆ ໄດ້ບັນຍັດ ໄວ້ ຢ່າງ ເປັນ ຣະບຽບ ເເບບ ນີ້ ພວກເຮົາ ຄວນ ນໍາ ມາ ຄິດ ມາ ພິສູດ ດ້ວຍ ວິທຍາສາດ ອັນ ທັນສໄມ ດ້ວຍ ສະຕິ ປັນຍາ ເເບບ ໃຫມ່ ເບິ່ງ ວ່າ ມັນ ຈະ ອອກ ເປັນ ຕົວເລກ ເເນວໃດ ກັນ ເເທ້ ອັນນີ້ ຄື ສະຕິ ຕື່ນ ນັ້ນ ເເລ


ຄໍາເວົ້າ ທີ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ພິສູດ ເເລະ ເອົາ ມາ ອະທິບາຍ

 • ຍົມພິບານ = ຍະມະ[yama] + ອະພິ̣[abhi] + ປາລະ[Pāla]
  • ( yam ຈັບ ກັກຂັງ ທໍາລາຍ || retenu / restraint, détruire / to destroy )
  • ອະພິ̣[abhi] = ທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າ ສູງ ດັ່ງ ອະພິທັມມະ
  • ປາລະ[Pāla] = ເຝົ້າ ຮັກສາ ປ້ອງກັນ ດັ່ງ ຣັຕຖະ + ປາລະ = ຣັຖບານ
 • ສວັນ ຄົງ ມີ ເຄົ້າ ຈາກ ພາສາ ສັນສະກຣິດ ເເຕ່ ພາສາ ບາລີ ວ່າ ສັຄຄະ[Sagga], un endroit de bonheur / a place of happiness, paradis / heaven, le ciel céleste / heavenly abode ເພິ່ນ ຖື ຊັ້ນໃດ ເເທ້ ເປັນ ສວັນ ໃນ ຮູບເເຕ້ມ ນີ້ ? ສວັນຊັ້ນຟ້າ ໃນ ທີ່ນີ້ ຄື
  • ສວັນ ໖ ຊັ້ນ ຂອງ ເທພຍຸດາ ( fr. les 6 groupes de dieux )
  • ສວັນ ໑໖ ຊັ້ນ ຂອງ ພຣະພົມ ທີ່ ມີ ຮູບ ຊຶ່ງ ຫມາຍຄວາມ ວ່າ ເຮົາ ຍັງ ສາມາດ ເຫັນ ຕົນໂຕ ຂອງ ເພິ່ນ ໄດ້ ( ມີ ທັງ ນາມະ ເເລະ ທັງ ຣູປະ )
  • ສວັນ ໔ ຊັ້ນ ຂອງ ພຣະພົມ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຮູບ ຊຶ່ງ ຫມາຍຄວາມ ວ່າ ບໍ່ ສາມາດ ຈະ ເຫັນ ຕົນໂຕ ຂອງ ເພິ່ນ ດ້ວຍ ຕາເປົ່າ ອີກ ເເລ້ວ ເເລະ ຈະ ເວົ້າ ໄດ້ ອີກຢ່າງນຶ່ງ ວ່າ ບໍ່ ມີ fr. matière ອີກ ເເລ້ວ / en. material ( ມີ ເເຕ່ ນາມະ ເເລະ ກໍ ບໍ່ ມີ ຣູປະ )
 • ຕິຣັຈສ̣ານະ[Tiracchāna] = ຕິໂຣ[tiro] ທີ່ ເເປ ວ່າ ຂ້າມ ( en. across ) + ອັຈສ̣ານະ[acchāna] ທີ່ ເເປ ວ່າ ໄປ ( en. going ) ເເລະ ຕິຣັຈສ̣ານະ ເເປວ່າ ສັດ(ເດັຽຣະສານ) ນັ້ນເອງ ( ຕິຣັຈສ̣ານະ => ດິຣັດສານ => ເດັຽຣັດສານ ) || des animaux / animals
 • ເປຕະ[Peta] = ປະ[Pa] + ອິຕະ[ita], literally means departed beings / fr. des êtres disparus ທີ່ ເເປ ຕາມໂຕ ວ່າ ສັດ ທີ່ ໄດ້ຫາຍສາບສູນ ໄປ ເເລ້ວ ຊຶ່ງ ຫມາຍເຖິງ ສັດ ທີ່ ໄດ້ຕາຍ ຫລື ໄດ້ລ່ວງລັບ ໄປ ເເລ້ວ ໄດ້ເສັຽ ຊີວິດ ເເລ້ວ ທີ່ ຄົນລາວ ຮຽກ ຜີ ນັ້ນເອງ || des fantômes / ghosts
 • ມະນຸສສະ[Manussa] ( ມະໂນ ອຸສສະຫັງ ເອຕະສັງ || Mano ussahaŋ etasaŋ ) ຫລື ມານະ + ອຸສສະຫະ ກໍ ໄດ້ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ ດັ່ງ ອຸສຫະກັມ ເປັນຕົ້ນ ( “Mana” in english a Man, human being )
 • ອະສຸຣະ[Asura] = ອະ[a] + ສຸຣະ[sura] ( ປີສາດ /démons, titans /demons, titans )
 • ອະບາຍະ[Apāya] = ອະປະ[apa] + ອະຍະ[aya] => ( ອະບາຍ = ຄວາມພັດພາກຈາກໄປ )
------ oOo ------
ທັມ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ສັດ ( fr. des êtres / en. beings ) ທັງຫລາຍ ວຽນວາຍຕາຍເກີດ ຢູ່ ໃນ ວັຕສົງສານ ນີ້ ມີ ໑໒ ຢ່າງ ຫລື ໑໒ ປະການ ທີ່ ເພິ່ນ ຮຽກ ປະຕິດຈະສະມຸບປະບາດ ຄື
 1. ອະວິຊາ ຄື ຄວາມບໍ່ຮູ້ ເທົ່າ ສັງຂານ ທີ່ ພາ ໃຫ້ ເກີດ ສັງຂານ ຄື ບຸນ ບາບ ນຶ່ງ
 2. ສັງຂານ ຄື ບຸນ ບາບ ທີ່ ພາ ໃຫ້ ເກີດ ວິນຍານ ນຶ່ງ
 3. ວິນຍານ ທີ່ ພາ ໃຫ້ ເກີດ ຣູປນາມ ນຶ່ງ
 4. ຣູປນາມ ທີ່ ພາ ໃຫ້ ເກີດ ອາຍະຕະນະ ດັ່ງ ຫູ ຕາ ດັງ ລີ້ນ ກາຍ ໃຈ ນຶ່ງ
 5. ອາຍະຕະນະ ==ຯ== ຜັດສະ ຄື ຄວາມກະທົບ ທີ່ ມາ ຖືກ ມາ ຕ້ອງ ຫູ ຕາ ດັງ ລີ້ນ ກາຍ ໃຈ ນຶ່ງ
 6. ຜັດສະ ==ຯ==== ເວທນາ ຄື ສເວີຍ ອາຣົມ ນຶ່ງ
 7. ເວທນາ ==ຯ==== ຕັນຫາ ຄື ຄວາມຍິນດີ ໃນ ພົບ ທັງສາມ ນຶ່ງ
 8. ຕັນຫາ ==ຯ==== ອຸປາທານ ນຶ່ງ
 9. ອຸປາທານ ==ຯ=== ພົບ ທັງສາມ ຄື ກາມພົບ ຣູປພົບ ເເລະ ອະຣູປພົບ ນຶ່ງ
 10. ພົບ ==ຯ====== ຊາດ ຄື ເກີດ ເປັນ ທັນທາອາຍະຕະນະ ທາດ ອິນຊີ ນຶ່ງ [9]
 11. ຊາດ ==ຯ====== ຊະຣາ ຄື ຄວາມເເກ່ ຄວາມຊໍາຣຸດ ນຶ່ງ
 12. ຊະຣາ ==ຯ===== ຄວາມເຈັບ ເເລະ ຄວາມຕາຍ ນຶ່ງ

------ oOo ------
ຄໍາອຸທິດ
------ oOo ------

ຂໍ ອຸທິດ ຜົນງານ ອັນ ເລັກໆ ນ້ອຍໆ ອັນນີ້ ເເດ່ ຄົນລາວ ທີ່ ຮັກຫອມ ຄວາມເປັນລາວ ທຸກຄົນ
ເເດ່ ພຣະເຖຣານຸເຖຣະ ທຸກໆ ອົງ
ເເດ່ ພໍ່ ເເລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງ ເເມ່
ເເດ່ ນັກຮຽນ ເເລະ ນັກສຶກສາ ພາສາ ລາວ ທຸກຄົນ
ເເດ່ ເມັຽ ອ້າຍ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ໃພ້ ເຂີຍ ເເລະ ຫລານ ທຸກຄົນ
ເເດ່ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍ ຫມູ່ເພື່ອນ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທຸກຄົນ
ເເດ່ ບຸນຄຸນ ຂອງ ພໍ່ຕູ້ເເມ່ຕູ້ ຂອງ ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ພ້ອມດ້ວຍ ທວດ ທຸກຄົນ
ເເລະ ພິເສດສຸດ ເເດ່ ເດັກນ້ອຍ ລາວ ທີ່ ກໍາລັງ ຮຽນ ພາສາ ລາວ ໃນ ປັດຈຸບັນນີ້
ທ້າຍສຸດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍ ອຸທິດ ກຸສົນ ຜົນບຸນ ທຸກຢ່າງ ທີ່ ໄດ້ມາ ເເດ່ ລູກ ທຸກໆ ຄົນ

ເເດ່ ຄຣູ ອາຈານ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ນັກຂຽນ ນັກຂ່າວ ນັກປະພັນ ນັກຣ້ອງ
ທີ່ ໃຊ້ ພາສາ ລາວ ເປັນ ປະຈໍາ ທຸກໆ ຄົນ

Par K. Phouphetlinthong

ບັນທຶກ /Notes

[1] ປຶ້ມ ທີ່ ຂພຈ ໄດ້ອ່ານ ມັນ ກໍ ມີ ຫລາຍ ຫົວ ເເຕ່ ເມື່ອ ທ່ານ ອ່ານ ຫົວ ນີ້ ເເລ້ວ ທ່ານ ຈະ ເຫັນ ຫົວ ອື່ນໆ ທີ່ ທ່ານ ສາມາດ ຊອກຫາ ຢູ່ ບົນ ເວັບໄຊ ໄດ້ ( Buddha Abhidhamma – Ultimate Science by Dr. Dehm Tin Mon, Buddha Dharma Education Association Inc, p. 189, p. 190 – 1995, Penang, Malasia )

[2] ວ້າຍ ເເປ ວ່າ ເອົາ ມື ກັວກ ໄປ ຫນ້າ ດັ່ງ ເອົາ ມື ວ້າຍ ນໍ້າ ເພື່ອ ລອຍ ເເຕ່ວ່າ ສຽງ ການອ່ານ ຂອງ ຄົນລາວ ສ່ວນຫລາຍ ອອກ “ວາຍ” ດັ່ງ ໃຈວາຍ ຫລື ຈິບຫາຍວາຍວອດ ເປັນຕົ້ນ ເເຕ່ວ່າ ໃນ ທີ່ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂຽນ “ວ້າຍ” ຕາມ ສຽງ ໄທເຫນືອ ເເຕ່ ສໍາລັບ ຂ້າພະເຈົ້າ ເເລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດ ວ່າ ເເມ່ນ “ວ່າຍ” ທີ່ ຜັນສຽງ ດ້ວຍ ວັນນະຍຸດ ເອກ ດັ່ງດຽວ ກັບ ຄໍາ “ເຣື່ອງ” ຊຶ່ງ ໄທເຫນືອ ອ່ານ ຕາມ ສຽງ ຄື “ເຣື່ອງ” ເເຕ່ ໄທໃຕ້ ຈະ ອ່ານ “ເຣື້ອງ” ຕາມ ສຽງ ທ້ອງຖິ່ນ ເເຕ່ ເພິ່ນ ຕ້ອງ ຂຽນ “ເຣື່ອງ” ຕາມ ອັກຂຣະວິທີ

[3] ສັດ ຫມາຍເຖິງ ສິ່ງ ທີ່ ມີ ຊີວິດ ທຸກ ປະເພດ || fr. Des êtres “vivants” / en. beings

[4] ການກ່ຽວເນື່ອງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ເເປ ເປັນ ພາສາ ຝຣັ່ງ ວ່າ “l’interdépendance” ກໍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ກ່ອນ ມັນ ຈະ ມີ ການຕໍ່ເນື່ອງ ໄດ້ ມັນ ກໍ ຕ້ອງ ມີ ປັດໄຈ ( ບາ. ປັຈຈະຍະ[paccaya] ) ທີ່ ພາ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ການຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງ ຫມາຍຄວາມວ່າ ມັນ ຂຶ້ນ ກັບ ປັດໄຈ ນັ້ນເອງ ເເລະ ຜິວ່າ ມັນ ບໍ່ ມີ ປັດໄຈ ມັນ ກໍ ບໍ່ ມີ ການຕໍ່ເນື່ອງ

[5] Buddha Abhidhamma – Ultimate Science by Dr. Dehm Tin Mon – Buddha Dharma Education Association Inc, p. 189, p. 190 – 1995, Penang, Malasia ( ສາກ ເອົາ ເອກສານ ໂຕນີ້ ລົງ ມາ ໄວ້ ອ່ານ )

[6] ບາລີ. ສິດທັດຖະ ໂຄຕະມະ[Siddhattha Gotama] / ສັນສະ. ສິດທາດຖະ ໂຄຕະມະ[Siddhārtha Gautama] ຫລື ສິດທາດ ໂຄຕະມະ

[7] ມີ ພຣະພຸທເຈົ້າ ທັງຫມົດ ໕ ອົງ ເເລ້ວ ຊຶ່ງ ພຣະໂຄດົມ ເປັນ ອົງ ທີ ສີ່ ເເລະ ເປັນ ອົງ ທີ່ ໄດ້ສິດສອນ ສັດ ທັງຫລາຍ ເພື່ອ ໃຫ້ ພົ້ນ ຈາກ ກອງທຸກ

[8] ນໍ້າເຊື້ອ ຫມາຍເຖິງ ນໍ້າເເບ້ນ ( ຂໍໂທດ ຫລາຍໆ )

[9] ອິນຊີ ເປັນ ຄໍາເເຜງ ທີ່ ມາ ຈາກ ອິນທຣິຍະ[indriya] => ອິນທຣີຍ໌ => ອິນທຣີ => ອິນຊີ

11 ສານ ຈາກ ໂຟຣັອມ ພາຍໃນ /Messages de forum

 • ພົບ ພາວະ ພູມີ ໒໕ ເດືອນ ກັນຍາ/septembre  ຄສ. 2012 18:23

  merci mille fois pour votre recherche laotienne et surtout les shemas de l’enfer !

  ຕອບສານ ສະບັບນີ້

  • ພົບ ພາວະ ພູມີ ໘ ເດືອນ ຕຸລາ/octobre  ຄສ. 2012 16:45

   ສະບາຍດີ ເເພວ

   ເຮົາບໍ່ເຄີຍຄິດຈັກຫນ່ອຍວ່າອະດີດຈິໂກະຊິມາຂຽນໄດ້ສໍ່ານີ້ ເຮົາຂໍຍ້ອງຍໍສັລເສີນໂຕ ເເລະ ເຮົາຂໍໂທດນໍາໂຕ ຫລາຍໆ ເເນວໃດທີ່ບໍ່ຈົບບໍ່ງາມໃນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເວົ້າໄດ້ຈາໄປເເລ້ວ ເເລະ ຂໍໃຫ້ໂຕອະພັຍໂທດເເກ່ເຮົາດ້ວຍ ມາບັດນີ້ ເຮົາຈຶ່ງເຂົ້າໃຈວ່າ ໂຕເປັນຄົນລາວເເທ້ໆ ທີ່ມີເເນວຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ ເເລະ ຕ່າງກັບຄົນອື່ນທີ່ເຮົາເຄີຍເຫັນມາ ເເມ່ນເຮົາເອງເຂົ້າໃຈໂຕຜິດທຸກຢ່າງ ໂຕຂຽນເເລະອະທິບາຍໄດ້ດີຫລາຍ

   ຍົກໂທດໃຫ້ເຮົາດ້ວຍ

   ເເມ່ ສັກ ເດີ

   ຕອບສານ ສະບັບນີ້

   • ພົບ ພາວະ ພູມີ ໑໖ ເດືອນ ຕຸລາ/octobre  ຄສ. 2012 08:19

    ຂໍຂອບໃຈທ່ານຄໍາເເພວຫລາຍໆ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈໃນພຣະພຸທສານາດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຂ້າພະເຈົ້າສຶກສາພຸທສາສນາມາໄດ້ ຫລາຍປີເເລ້ວ ເເຕ່ເມື່ອມາອ່ານບົດຄວາມຂອງທ່ານມັນຈຶ່ງພາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໃນຄໍາວ່າສວັນຊັ້ນຟ້າເເລະນິພານ ທ່ານອະທິບາຍຄັກຫລາຍ

    ຕອບສານ ສະບັບນີ້

  • ພົບ ພາວະ ພູມີ ໑໘ ເດືອນ ຕຸລາ/octobre  ຄສ. 2012 07:14

   ຂອງຍ້ອງຍໍສັລເສີນ ທ່ານຂຽນໄດ້ດີຫລາຍ

   ຕອບສານ ສະບັບນີ້

  • ພົບ ພາວະ ພູມີ ໒໗ ເດືອນ ພຶສຈິກາ/ພະຈິກ/novembre  ຄສ. 2012 08:19

   Je trouve le style, des mots employés et des explications excellents. Mes sincères félicitations, professeur Khamphéo Phouphetlinthong.

   ຕອບສານ ສະບັບນີ້

 • ພົບ ພາວະ ພູມີ ໒໘ ເດືອນ ກັນຍາ/septembre  ຄສ. 2012 09:02, ໂດຍ ກັດຕຸ ຄໍາເເພວ ພູເພັຊຣລິນທອງ

  ຂພຈ ໄດ້ກ່າຍ ເອົາ ກອນ ຂອງ ທ່ານ ມາ ວາງ ໄວ້ ທີ່ນີ້ ເພາະວ່າ ຂພຈ ຈະ ລຶບ ໂຟຣັອມ ໂຕ ທີ່ ທ່ານ ໄດ້ຂຽນ ໃສ່ ນັ້ນ ອອກ ຍ້ອນ ບໍ່ ມີ ເວລາ ກໍາກັບ

  ຈາກ ຄໍາເເພວ ພູເພັຊຣລິນທອງ


  ສະບາຍດີ ທ່ານທີ່ນັບຖືທຸກຄົນ

  ຄວາມຂົມຂື່ນ ຄວາມເຈັບ ຄວາມປວດ ອັນນີ້ ຜ່ານມາໄດ້ 35 ປີ ຍັງຝັງຢູ່ໃນຫົວ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງຢາກຂໍ ລະບາຍ ມັນອອກ ເປັນເທື່ອທໍາອິດ ຂຽນກະຂຽນບໍ່ເປັນ ເເຕ່ງກອນກະບໍ່ເຄີຍເເຕ່ງນໍາຫມູ່ຈັກເທື່ອ ເມື່ອເຫັນເເບບເເຕ່ງ ຂອງ ຍານ້ອງ ຄໍາເເພວ ຂ້າພະເຈົ້າ ເລີຍ ທົດລອງເບິ່ງ ເເລະ ຂໍຮ້ອງລູກຊ່ວຍຕີ ພາສາລາວ ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນກໍາພ້າເເມ່ມາເເຕ່ນ້ອຍ ມີ ອາຍຸ 37 ປີ ປີນີ້

  ຟັງຄວາມເເກວ ---- ດັບເເນວເຂົ້າປູກ
  ດັບທັງລູກ ---- ທັງເຖົ້າທັງເເກ່
  ມັນຂົນເເຫ່ ---- ຂົນຍູງຂົນໄມ້
  ມັນກໍໃຊ້ ---- ຢາເບື່ອຂ້າເຮົາ
  ເຂົາວາງເເຜນ ---- ດັບລາວເທື່ອນ້ອຍ
  ພ້ອມທັງຄອຍ ---- ຊຸກຍູ້ເຮົາຫນີ
  ຈາກປັຕພີ ---- ບ້ານເກີດເມືອງນອນ
  ຫນີຈາກຫມອນ ---- ບ່ອນຢູ່ເກົ່າກີ້
  ໃຫ້ໄປມີ ---- ຄອບຄົວເມືອງນອກ
  ເເລ້ວມັນບອກ ---- ພວກລູກລາວເເກວ
  ບໍ່ໃຫ້ເເນວ ---- ຄົນລາວນີ້ໄດ້
  ກັບມາໃຊ້ ---- ຊີວິດອີກໃຫມ່
  ໃຫ້ເຮົາໄປ ---- ຕາຍຢູ່ເມືອງນອກ
  ໃຫ້ເຮົາອອກ ---- ຈາກລາວຫລາຍຫລາຍ
  ມັນຈັ່ງງ່າຍ ---- ໃນການຄຸ້ມຄອງ
  ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ---- ຈຸດປະສົງເເກວ
  ຄືດັບເເນວ ---- ຄົນລາວທັງຊາດ
  ໃຜສລາດ ---- ມັນກໍຫາທາງ
  ວາງເເຜນຕູ່ ---- ທັງຈັບເຈົ້າພ້ອມ
  ເເລ້ວມັນລ້ອມ ---- ຢູ່ສູນສັມນາ
  ໃຊ້ເວລາ ---- ຂ້າເຈົ້າທີ່ນັ້ນ
  ນີ້ຄືບັ້ນ ---- ລາວອະວະສານ

  ຍົວະລູກຫລານ ---- ຄຽດເເຄ້ນຂ້າກັນ
  ບໍ່ມີວັນ ---- ໃຫ້ລາວຕື່ນໄດ້
  ພວກມັນໃຊ້ ---- ພວກລູກລາວເເກວ
  ໃນຖັນເເຖວ ---- ຂອງພັກເເລະຣັດ
  ໃຫ້ຫາມັດ ---- ພວກລາວຂັດຂືນ
  ຖ້າໃຜຝືນ ---- ບໍ່ເຮັດຕາມເວົ້າ
  ມັນຕູ່ເຈົ້າ ---- ເປັນປະຕິການ
  ເພື່ອລ້າງຜານ ---- ຄົນລາວທັງໂຄດ
  ທັງປໂຍດ ---- ສາທາຣະນະ
  ເເມ່ນເເຕ່ພຣະ ---- ມັນກໍຄຸມຫມົດ
  ມັນກໍານົດ ---- ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມື
  ໃຫ້ຄົນຖື ---- ໃນຕ່າງປະເທດ
  ໃຫ້ເປັນເຫດ ---- ເເບ່ງເເຍກຄົນລາວ
  ຈັ່ງມີຄາວ ---- ເມືອປະເທດໄດ້
  ອົງເຮັດໄດ້ ---- ເຂົາສັຣເສີນ
  ອົງໃດເມີນ ---- ເຂົາຕັດສາຍເເຮ່
  ທັງພໍ່ເເມ່ ---- ອ້າຍນ້ອງອາວອາ
  ເຂົາກ່າວຫາ ---- ເປັນທໍຣະຍົດ
  ເຂົາກໍປົດ ---- ຕໍາເເຫນ່ງເພິ່ນອອກ
  ທັງໃສ່ປອກ ---- ວິທີຄຸມຂັງ

  ບາງຄົນຍັງ ---- ລູກເຕົ້າຍັງນ້ອຍ
  ເຂົາກໍຊ່ອຍ ---- ໃຫ້ຕິດຢາບ້າ
  ຖືກຂ້າດ້ວຍ ---- ວິທີທຸກຢ່າງ
  ໃຜບໍ່ຊ່າງ ---- ຫົວໃບ້ຫົວຫຶກ
  ວ່າພີລຶກ ---- ລາວເວົ້າເເບບນີ້
  ເສັຽສະຕິ ---- ຄົນລາວຄືກັນ
  ບໍ່ນຶກຝັນ ---- ວ່າເປັນໄປໄດ້

  ເຂົາບໍ່ໃຫ້ ---- ລາວມີໂອກາດ
  ນາຍຄຣູຂາດ ---- ໂຮງຮໍ່າໂຮງຮຽນ
  ໃຫ້ເຮົາຂຽນ ---- ຕາມມີຕາມເກີດ
  ຈໍ່ກໍາເນີດ ---- ຄວາມອະນາຖາ
  ບໍ່ເຫິງມາ ---- ເຂົາກໍຄຸມໄດ້
  ເພາະເຮົາໃບ້ ---- ຄວາມຮູ້ຄວາມຫລັກ
  ໃຫ້ເຮົາມັກ ---- ນິຍົມເເກວພຸ້ນ
  ສົ່ງເປັນລຸ້ນ ---- ໄປຮຽນຄວາມເເກວ
  ວ່າເປັນເເນວ ---- ເຊື້ອຊາດລາວເເທ້
  ບໍ່ໃຫ້ເເຜ່ ---- ອີກພາສາລາວ

  ມັນເເມ່ນຄາວ ---- ຄົນລາວດັບເເທ້
  ພວກພໍ່ເເມ່ ---- ເພິ່ນກໍເມີນເສີຍ
  ເພາະມີເຂີຍ ---- ທັງໃພ້ເປັນເເກວ
  ເວົ້າຄືເເນວ ---- ຄໍາເເພວເພິ່ນວ່າ

  ຄົນສີ້ຄາ ---- ກັບຫມາສີ້ຖອດ

  ໄປບໍ່ລອດ ---- ຊີວິດຜູ້ຂ້າ
  ຕອນຂ້າມມາ ---- ຂ້າກໍຖືກຍິງ
  ເວົ້າຄວາມຈິງ ---- ໃຫ້ລູກຫລານຮູ້
  ປູລູຂຶ້ນ ---- ເທິງຫນ້ານໍ້າຂອງ
  ມອງເຫັນເເລ້ວ ---- ເເມ່ນເມັຽເເລະລູກ
  ທຸກມື້ນີ້ ---- ຂ້ານອນບໍ່ຫລັບ
  ເພາະມັນກັບ ---- ຫວນມາທຸກຄໍ່າ
  ຄວາມຊົງຈໍາ ---- ມາຫລອກຝັນຮ້າຍ
  ສຽງວາຍວາຍ ---- ລູກຫລ້າມາປຸກ
  ຈົນຢາກຜູກ ---- ຄໍຂ້າຕົວຕາຍ
  ລູກຜູ້ຊາຍ ---- ຂໍນົບຂໍໄຫວ້
  ເປັນຈັ່ງໃດ ---- ເຂົາກໍຮັບຫມົດ
  ຂ້ານີ້ອົດ ---- ຄວາມທໍຣະມານ
  ບໍ່ຢາກລໍາຄານ ---- ລູກຫລ້າອີ່ພໍ່
  ເວົ້າໄປຕໍ່ ---- ມັນກໍບໍ່ຈົບ

  ພວກທີ່ປົບ ---- ຫນີໂຈນໂຫດຮ້າຍ
  ໃດຈັ່ງປ້າຍ ---- ນັ່ງຮັບໃຊ້ເຂົາ
  ຄົນລາວເຮົາ ---- ຂ້າອະໄພໄດ້
  ບໍ່ໄດ້ເເທ້ ---- ພວກເເກວຫນ້າຫມາ
  ພວກມັນມາ ---- ຍຶດຜືນເເຜ່ນດິນ
  ປາກວ່າສິນ ---- ກັບມືຖືພ້າ
  ພວກມັນກ້າ ---- ຂ້າເຈົ້າເອົາຂອງ
  ຕາມເຊກອງ ---- ເຊໃຫຍ່ເຊນ້ອຍ
  ຕາມບ້ານນ້ອຍ ---- ບ້ານຫ່າງບ້ານໄກ
  ໄປຫາກິນ ---- ມັນກໍລັດຂ້າ
  ຢູ່ຖຽງນາ ---- ມັນກໍມາກຸມ
  ກອງປະຊຸມ ---- ຂັ້ນສູງບໍ່ເຊື່ອ
  ເພາະມັນເບື່ອ ---- ພໍ່ບ້ານຫົວດີ
  ມັນຕັ້ງຜີ ---- ເປັນເຈົ້າບ້ານເເທນ
  ຄົນຕ່າງເເດນ ---- ດັ່ງເເກວເເລະເເມ້ວ
  ຕັ້ງພວກເເກວ ---- ໃຫ້ເປັນນາຍຄຸມ
  ພວກລາວລຸ່ມ ---- ເປັນພຽງຂອງເສດ
  ໃນປະເທດ ---- ເເມ່ນຂ້າເເລະເເມ້ວ
  ຮ່ວມຫົວເເກວ ---- ເປັນຜູ້ບົ່ງການ
  ລູກຫລານລາວ ---- ເຈົ້າຂອງປະເທດ
  ເປັນພຽງເສດ ---- ຂອງບູດຂອງເນົ່າ
  ຊີວິດເຂົາ ---- ໄຮ້ການທຸກຢ່າງ
  ຂ້າບໍ່ຊ່າງ ---- ຈະເລົ່າສູ່ຟັງ

  ໂອຍ! ຊ່ວຍຜູ້ຂ້າເເນ່ ປະກາດ ໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກ ຮູ້ການຍຶດຄອງເເລະຄວາມໂຮດຮ້າຍຂອງມັນ ເເລະ ພວກພັກເເລະຣັດ ໃນລາວ ທີ່ມີເເຕ່ເເມ້ວກັບເເກວ ດ້ວຍເຖີດ

  ໂດຍ ລາວລຶບ

  ຕອບສານ ສະບັບນີ້

 • ພົບ ພາວະ ພູມີ ໒໘ ເດືອນ ກັນຍາ/septembre  ຄສ. 2012 13:02, ໂດຍ ກັດຕຸ ພອນແກ້ວ ແວວປະຊາ

  ຂອບໃຈຫລາຍຯ
  ການອະທິບາຍ ພ້ອມດ້ວຍຮູບແຕ້ມ ໄດ້ພາໃຫ້ ຂພຈ ເຂົ້າໃຈໄດ້ດີເຖີງຄໍາວ່າ ສະວັນຢູ່ໃນອົກ ນາລົກຢຸ່ໃນໃຈ ຂໍສັນລະເສິນຊົມເຊີຍ ແລະ ຈົ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ເປັນຜູ່ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ພາສາລາວເຮົາ ມາແບ່ງເປັນຕໍ່ລູກຫລານ ແລະ ແພື່ອນຮ່ວມຊາດທັງໃກ້ແລະໄກ
  Bravo et merci

  ຕອບສານ ສະບັບນີ້

 • ບໍ່ຄວນເອົາສາດສະໜາ ມາເປັນເຄື່ອງມື ໃຫ້ກັບສັດໂລກ ເພາະເປັນບາກ ນັກແລ

  ຕອບສານ ສະບັບນີ້

  • ບໍ່ຄວນເອົາສາດສພໜາ ມາເປັນເຄື່ອງມື ໃຫ້ກັບສັດໂລກ ເພາະເປັນບາບ ນັກແລ ໑໙ ເດືອນ ເມສາ/avril  ຄສ. 2014 09:10, ໂດຍ ກັດຕຸ ລາວສະມູໄຣ

   ບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານໝາຍເຖິງໃຜ ແລະຈຸດປະສົງຢາກເວົ້າໃສຈຸດໃດ ?
   ແລະເວົ້າໃຫ້ໃຜ??
   ສ່ວນທຸກບົດໃນເພຈນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າດີ ມີປະໂຫຍດກວ່າການ
   ເວົ້າການເມືອງ ແລະເລື່ອງເສເພໄຮ້ສາລະທັງຫຼາຍທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມ
   ຄິດຝ່າຍລົບ ທີ່ພາໃຫ້ໃຈຕົກຕໍ່າ, ເພຈນີ້ເປັນເຫດແຫ່ງການຮຽນຮູ້..
   ຂ້າພະເຈົ້າວ່າເປັນບຸນທັງຜູ່ສ້າງ ແລະຜູ່ເຂົ້າມາຊອກຮູ້.

   ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ

   ລາວສະມູໄຣ

   ຕອບສານ ສະບັບນີ້

 • ພົບ ພາວະ ພູມີ ໘ ເດືອນ ຕຸລາ/octobre  ຄສ. 2012 08:24

  ສະບາຍດີ ຍາອ້າຍ ຄໍາເເພວ

  ນ້ອງພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົບທັງຫມູ່ເພື່ອນ ຂໍຂອບໃຈນໍາອ້າຍຫລາຍໆທີ່ໄດ້ຂຽນ ເເລະ ເເຕ້ມຮູບ ກ່ຽວກັບເຮື່ອງນີ້ ທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ ພວກນ້ອງເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເເລະ ຍັງພາໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກນ້ອງ ໂດດຂັ້ນ ຈົນຄິດວ່ານ້ອງເອງເຂົ້າໃຈເເທ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ຂໍຂອບໃຈ ຫລາຍໆ

  ຕອບສານ ສະບັບນີ້

ອອກຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບ ບົດຄວາມ ບົດນີ້

SPIP | ເກາະກ່າຍອອກ /Se déconnecter ] | | ຮ່າງ ເວັບໄຊ | ຕິດຕາມ ການດໍາເນີນ ຂອງ ເວັບໄຊ /Suivre la vie du site RSS 2.0