ພາສາ ລາວ - La langue lao ບົນ ລາວເເພນ
ຫນ້າທໍາອິດ > ສຸຂພາບ ເເລະ ສຸຂວິທຍາ > ຫມໍລາວ > ຄໍາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສຸຂພາບ

ຄໍາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສຸຂພາບ

ວັນພຸດ ທີ ໑໔ ເດືອນ ກັນຍາ/septembre  ຄສ. 2011, ໂດຍ ກັດຕຸ Phouphetlinthong - ຄໍາເເພວ ພູເພັຊຣລິນທອງ

ອ່ານໄປນໍາ ເເລະ ຟັງ ດົນຕຣີ ໄປນໍາ
ໃຫ້ດິກໃສ່ ສຽງ ດົນຕຣີ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ທີ່ ໄດ້ຖືກ ອັດ ເມື່ອ ຄສ.
1931 Sabat Sabing. Caprice des femmes lao - “ສະບັດ ສະບິ່ງ”
Source : BNF ( Bibliothèque Nationale de France )
ຂໍ ຂອບໃຈ ມາຍັງ Professeur Dr. Phillipe DRILLIEN ເເລະ ທ່ານ ເເສງດາຣາ ມາລາວົງ
IMG/mp3/Sabat_Sabing_1931_Caprice_de_femme.mp3

ຄໍາຫມໍ
ຄາວ ຍັງ ນ້ອຍ ໄດ້ເຫັນ ພວກນັກຣົບ ຢູ່ ໂຮງຫມໍ ຫລື ໂຮງພຍາບານ ທະຫານ ເເຫ່ງ ເມືອງ ປາກເຊ ທີ່ ເພິ່ນ ໄດ້ກັບ ຈາກ ສນາມຣົບ ເເນວຫນ້າ ຊຶ່ງ ມີ ຜູ້ ເເຂນກຸດ ຂາຂາດ ຂາຫັກ ເເລະ ອື່ນໆ ອີກ ສະເພາະ ພວກ ທີ່ ຖືກ ປືນ ຂາຫັກ ນັ້ນ ສ່ວນຫລາຍ ເເລ້ວ ຫມໍ ອະເມຣິກາ ຈະ ຕ້ອງ ຕັດ ຂາ ຂອງ ນັກຣົບ ຄົນນັ້ນ ຖິ້ມເສັຽ ເພື່ອ ບໍ່ ໃຫ້ ພຍາດ ລາມຕໍ່ ເເຕ່ຫາກ ມີ ລາງຄົນ ພ້ອມດ້ວຍ ຄອບຄົວ ທີ່ ໄດ້ຂໍຮ້ອງ ບໍ່ ໃຫ້ ຕັດຂາ ເເລະ ຂໍ ໄປ ປົວ ນໍາ ຫມໍຢາ ລາວ ເມື່ອ ມີ ຄອບຄົວ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຕັດສິນໃຈ ດັ່ງນີ້ ຫມໍ ອະເມຣິກາ ຈະ ຫ້າມ ບໍ່ ໄດ້ ກໍ ເລີຍ ປ່ອຍ ໃຫ້ ຄອບຄົວ ຮັບຜິດຊອບ ຊີວິດ ຂອງ ນັກຣົບ ດັ່ງກ່າວ ນັ້ນ ເອົາເອງ

ຫມໍຢາ ລາວ ຈະ ມີ ທັງ ຫມໍມົນ ຫມໍຢາຮາກໄມ້ ເເລະ ທັງ ຫມໍຢາຮາກໄມ້ຫມໍມົນ ນໍາກັນ ສິ່ງ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເຫັນ ນີ້ ເເມ່ນ ກໍຣະນີ ຂອງ ຜູ້ ເປັນ ທັງ ຫມໍຢາຮາກໄມ້ ເເລະ ເປັນ ທັງ ຫມໍມົນ ການປົວ ຂອງ ຫມໍຢາ ລາວ ກໍ ມີ ພຽງເເຕ່ ຝົນຢາ ໃຫ້ ກິນ ນຶ່ງ ຈົ່ມ ມົນ ເເລະ ເປົ່າ ມົນ ໃສ່ ຫນ້າເເຂ່ງ ພ້ອມທັງ ເອົາ ທຽນ ມາ ຕີ ຫນ້າເເຂ່ງ ຂອງ ນັກຣົບ ທີ່ ຫມໍ ອະເມຣິກາ ວ່າ ຈະ ຕັດ ຂາ ຂອງ ເພິ່ນ ນັ້ນ ນຶ່ງ ປະມານ ຫົກ ເດືອນ ຕໍ່ມາ ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ ໄດ້ເຫັນ ນັກຣົບ ຄົນນັ້ນ ມາ ເຕາະ ບານ ທີ່ ສນາມ ກິລາ ທະຫານ ພາກສີ່ [1] ກັບ ຂ້າພະເຈົ້າ

ນັບເເຕ່ນັ້ນມາ ຂ້າພະເຈົ້າ ໃຄ່ ຢາກ ສ້າງ ໂຮງຫມໍຢາລາວ ໂດຍ ຈຸດປະສົງ ຢາກ ທ້ອນໂຮມ ຫມໍຢາພື້ນເມືອງ ທຸກຄົນ ໃສ່ ບ່ອນດຽວ ກັນ ເພື່ອ ໃຫ້ ຜູ້ ຢາກ ຮຽນ ສາມາດ ໄປ ຮຽນ ເອົາ ວິຊາ ນໍາ ພວກເພິ່ນ ນັ້ນເອງ

ຮູບ ໑ – ຮ່າງກະດູກ ຫລື ໂຄງກະດູກ

ຄໍາລາວ ຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ້ຂຽນ ໄວ້ ຂ້າງລຸ່ມ ນີ້ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ເຫລືອ ຈາກ ຄວາມຝັນ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ຄົນນຶ່ງ ຊຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຂຽນອອກ ເພື່ອ ໃຫ້ ຜູ້ສົນໃຈ ນັກຮຽນຮູ້ ຫມໍ ເເລະ ທ່ານຫມໍ ນໍາໄປ ສຶກສາ ຊ່ວຍກັນ ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ຄໍາລາວ ເຫລົ່ານີ້ ມີ ຄຸນຄ່າ ຫລາຍຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ ເເລະ ເພື່ອ ປົກປ້ອງ ຮັກສາ ຄໍາ ທີ່ ມີ ຢູ່ ເເລ້ວ ບໍ່ ໃຫ້ ຫາຍສາບສູນໄປ ເທົ່ານັ້ນ ເອງ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ ມີ ຄວາມສາມາດ ທີ່ ຈະ ດໍາເນີນ ຜົນງານ ອັນນີ້ ຕໍ່ໄປ ໄດ້

ການເມືອງ ລາວ ກໍ ເປັນ ເຊັ່ນດຽວກັນ ນັກວິເຄາະ ຫລື ນັກຮຽນຮູ້ ທຸກຄົນ ຄວນ ເລີ້ມ ຈາກ ການເກັບກໍາ ເອົາ ຄໍາເວົ້າ ການເມືອງ ທີ່ ເພິ່ນ ໃຊ້ກັນ ໃນ ລາວ ມາ ເຮັດ ເປັນ ບັ້ງຈຸ້ມ ປະ ໄວ້ ເເລະ ການ ທີ່ ນໍາເອົາ ເເນວນີ້ ມາ ອວດອ້າງ ກັນ ອາດ ຈະ ດີກວ່າ ການອ້າງ ເເນວອື່ນ ເເລ ເພາະ ມັນ ເປັນ ພື້ນຖານ ອັນ ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ນັກຮຽນຮູ້ ທຸກ ຄົນ ພ້ອມທັງ ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ຜູ້ສົນໃຈ ເຂົ້າໃຈ ໄດ້ໄວ ອີກດ້ວຍ ( ເມື່ອໃດ ຄົນ ມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເມື່ອນັ້ນ ຄວາມສົນໃຈ ກໍ ຍ່ອມ ນັບມື້ ນັບມີຂຶ້ນ ໃນ ຕົວບຸກຄົນ ເເທ້ເເລ )

ຄໍາລາວ ໂດຍ ສັງເຂບ ທີ່ ຫມໍຢາລາວ ໃຊ້ກັນ
ໃຫ້ ທ່ານ ເກັບໄປ ອະທິບາຍ ເເລະ ກະຈາຍ ອອກ ຄັນ ທ່ານ ມີ ຄວາມຄິດ ເເນວໃດ ຫລື ຢາກ ເພີ່ມເຕີມ ເເນວໃດ ກໍ ຂໍ ໃຫ້ ທ່ານ ຂຽນ ໃສ່ ຂ້າງລຸ່ມ ບົດຄວາມ ( ທ້າຍ ຂອງ ຫນ້ານີ້ ) ໂດຍ ບໍ່ ມີ ໃຜ ທີ່ ຈະ ຮູ້ຈັກ ຫນ້າກາກ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ ເເມ້ເເຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າ ເອງ ກໍ ບໍ່ ສາມາດ ຈະ ຮູ້ IP ຂອງ ທ່ານ ໄດ້

ຮູບ ໒ : ກະດູກຂ້າງ ຂອງ ຜູ້ໃຫຍ່
( ພຍາຍາມ ອະທິບາຍ ເເລະ ຂຽນ ຊື່ ເຫລົ່ານີ້ ເປັນ ພາສາ ລາວ )


 • ກ໊ະ
  • ປາກກ໊ະ ( ປາກເກິ໊ )
   • ເວົ້າ ເປັນ ປໂຍກ ບາດດຽວ ບໍ່ ໄດ້ ເພາະ ມີ ບັນຫາ ຕ້ອງ ເວົ້າຊໍ້າ ຄໍາເກົ່າ ຫລາຍ ເທື່ອ ຈຶ່ງ ຈະ ໄປ ຈົບ ປໂຍກ ໄດ້
    || fr. Bégayer v. instr. Parler avec difficulté, en articulant mal les mots, en répétant une syllabe plusieurs fois de suite.
    || Stutter en. Speak with difficulty the words in a sentence by repeating too many times a syllable.
 • ກາກ
  • ຂີ້ກາກ
   • ພຍາດ ຕິດເເປດ ຂອງ ຫນັງ ທີ່ ເປັນ ເກັດ ເເລະ ເປັນ ເຫີບ ເເລະ ທີ່ ມີ ອາການ ຄັນ ເເຕ່ ເເຕກຕ່າງ ກັບ ຂີ້ຫິດ ( ໃຫ້ເບິ່ງ ຂີ້ຫິດ ຂີ້ເຮື້ອນ )
    || Gale subst. fém. Affection cutanée contagieuse due à un parasite de l’ordre des Acariens et provoquant des démangeaisons / Scabies
 • ກືກ ( ໃຫ້ເບິ່ງ ຫູຫນວກ ຕາບອດ )
  • ທີ່ ໄຮ້ ການປາກເວົ້າ ( ປາກ ບໍ່ ອອກ ຮ້ອງ ບໍ່ ໄດ້ “ໄອ ບໍ່ ເປັນ” ) || Muet, -ette adj. Qui n’a pas l’usage de la parole
 • ກຸດ ( ຍ້ອນ ພຍາດ )
  • ຂາກຸດ
  • ເເຂນກຸດ
  • ມືກຸດ
  • ນິ້ວມືກຸດ
  • ນິ້ວຕີນກຸດ ຯລຯ


 • ຂີ້
  • ຂີ້ກະຍື / ກະເຍືອ
  • ຂີ້ກາກ ( ເບິ່ງ ກາກ )
  • ຂີ້ຊຸ ( ລົງທ້ອງ ບິດ ຮາກ )
  • ຂີ້ຖືກປ່ອງ ( ບໍ່ ເເມ່ນ ພຍາດ )
  • ຂີ້ທູດ ( ທູດ )
  • ຂີ້ລົງທ້ອງ ( ເບິ່ງ ລົງທ້ອງ )
  • ຂີ້ຫິດ ( ຫິດ )
  • ຂີ້ຫມາກເຫລືອງ ( ຫມາກເຫລືອງ )
  • ຂີ້ຫມາກຫມັ້ນ
  • ຂີ້ຮາກ
  • ຂີ້ເຮື້ອນ ( ເຮື້ອນ )
 • ໄຂ
  • ໄຂມັນ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Cholestérol / Cholesterol
 • ໄຂ່
  • ໄຂ່ຫໍາໂປງ
  • ໄຂ່ຫລັງ ( ເຈັບ- )
 • ໄຂ້ ( ຄວາມຮ້ອນ ຂອງ ຕົນໂຕເລົາຄີງ ເລີ້ມ ເເຕ່ ໓໘,໕໐ ອົງສາ ຂຶ້ນ ໄປ ຮຽກ ໄຂ້ )
  • ໄຂ້ປ່າ
  • ໄຂ້ຫນາວ
  • ໄຂ້ຫມາກເຫລືອງ
  • ໄຂ້ຫວັດ ( ຫວັດ )
  • ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່
  • ໄຂ້ສັ່ນ ( ເບິ່ງ ເຊັນ )
 • ເຂົ່າ
  • ເຈັບຫົວເຂົ່າ
  • ຫມາກບ້າຫົວເຂົ່າ
   • ບ້າຫົວເຂົ່າ ຫ້ຽນ
   • ບ້າຫົວເຂົ່າ ເເຕກ
 • ຂອດ
  • ໄສ້ຂອດ
  • ເອັນຂອດ
 • ຂົ່ນ
  • ຂາຂົ່ນ

   ( ໂດຍ ເຈົ້າ ຄໍາຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ ທີ່ ປະເທດ Belgique ເມື່ອ ວັນເສົາ ທີ 17 septembre 2011
   ຫລວງພຣະບາງ ເວົ້າວ່າ ຂາຄົ້ນ ບໍ່ແມ່ນ ຂາຂົ່ນ )

  • ເເຂນຂົ່ນ
 • ເເຂນ
  • ເເຂນເງາະ
  • ເເຂນຂົ່ນ
 • ເເຂ້ວ
  • ເເຂ້ວເເງ
  • ເເຂ້ວເຈີງ
  • ເເຂ້ວຊ້ອນ
  • ເເຂ້ວເເມງ
  • ເເຂ້ວຫັກ
  • ເເຂ້ວຜ່ອຍ


 • ຄໍ
  • ຄໍຕີບ
  • ຄັນຄໍ ( ເບິ່ງ ໄອ ຈາມ )
 • ເເຄະ ( ຝຣັ່ງ. Allergique ??? )

  ( ໂດຍ ເຈົ້າ ຄໍາຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ ທີ່ ປະເທດ Belgique ເມື່ອ ວັນເສົາ ທີ 17 septembre 2011
  ແຄະ ອາດຈະ ບໍ່ ຫມາຍຄວາມວ່າ Allergique ຫລື ຢາກເວົ້າວ່າ ແພ້ຢາ
  ແຄະຢາ ອາດຈະ ມີ ຄວາມຫມາຍວ່າ ບໍ່ມັກ ຫລາຍກ່ວາ ) • ເງາະ
  • ຂາເງາະ
  • ເເຂນເງາະ
  • ມືເງາະ
  • ນິ້ວມືເງາະ
  • ນິ້ວຕີນເງາະ


 • ໃຈ
  • ໃຈວາຍ ຫົວໃຈວາຍ
  • ໂຣກຫົວໃຈ
  • ໃຈດໍາ ໃຈເດັດ ໃຈດ່ຽວ ໃຈນ້ອຍ ໃຈດີ ຯລຯ ສະເພາະ ດ້ານ ຈິຕວິທຍາ
 • ຈິດ
  • ໂຣກຈິດ
   • ກາເຈັດສົບ
    • ສຽດສີ
    • ສັບສໍ່
    • ປາກບອນ
   • ຂາຍຊາດ ( ຂາຍເເຜ່ນດິນ )
   • ຄົນທໍຣະຍົດ ຕໍ່ ຊາດ
   • ຈັງໄຮ (-ໄຟໄຫມ້ )
   • ສັມມະເເຈະ
   • ຊູຊີີ ( -ຫີນະ )
   • ທັມເເຕກ
   • ປາກໂພດ ( ເວົ້າໂພດ )
   • ປາກຫລາຍ
   • ຂີ້ອວດ
   • ຂີ້ໂອ່ງ
   • ຂີ້ຄຸຍ
   • ຂີ້ໂມ້
 • ເຈັບ
  • ເຈັບເເຂ້ວ
  • ເຈັບຄໍ
  • ເຈັບສຽບ
  • ເຈັບບິດ
  • ເຈັບທ້ອງ
  • ເຈັບຫົວ ຯລຯ
 • ຈາມ ( ເບິ່ງ ໄອ ຄໍ )


 • ສະ
  • ສມອງ (?)
  • ສເມັ່ນ / ຂເມັ່ນ
  • ສະດວງດັງ
 • ໄສ້
  • ໄສ້ຂອດ ( ໃຫ້ເບິ່ງ ທ້ອງ ຂອດ )
  • ໄສ້ຕິ່ງ ( ເບິ່ງ ທ້ອງ ຕິ່ງ )
  • ໄສ້ລົງຫໍາ ( ເບິ່ງ ທ້ອງ ຫໍາໂປ )

   ( ໂດຍ ເຈົ້າ ຄໍາຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ ທີ່ ປະເທດ Belgique ເມື່ອ ວັນເສົາ ທີ 17 septembre 2011
   ຫລວງພຣະບາງ ເວົ້າວ່າ ຫຳໂປງ ບໍ່ ແມ່ນ ຫຳໂປ ຄວາມຫມາຍ “ໂປ” ຈະ ມີ ລັກສນະ ນ້ອຍ ກ່ວາ “ໂປງ”
   ຕົວຢ່າງ ຕາໂປ ຫົວໂນ ຫລື ຫມາກປູມໂປງ
   ເພາະ ລັກສນະ ຄົນ ທີ່ ເປັນ ຫຳໂປງ ນີ້ ຈະ ເປັນ ຫນ່ວຍໃຫຍ່ )
 • ສຽກ
  • ໂຄັຍສຽກ ( ກ່ຽວກັບ ການກຽນ ຫນັງໂຄັຍຫຸບ ) || fr. Circoncire v. trans. Pratiquer la circoncision (sur quelqu’un) / Circumcise en. Pratice circumcision ( on someone )

ຮູປຕາ ໑

ຮູປຕາ ໒

ຮູບ ໓
 • ສົບ
  • ສົບເເວ້ ???
  • ສົບວາກ ( ເບິ່ງ ວາກ ຫົວ )
  • ສົບວີກ ( ເບິ່ງ ວີກ ຫົວ )
  • ສົບເເວ່ງ ( ສົບເເວກ ??? )
  • ສົບເຫວີ ( ເບິ່ງ ຫົວ )


 • ຊຸ
  • ຂີ້ຊຸ ( ເບິ່ງ ທ້ອງບິດ ລົງທ້ອງ )
  • ຂີ້ທັ່ງ ( ເບິ່ງ ທ້ອງບິດ ລົງທ້ອງ )
 • ເຊັນ ( ສັ່ນເຊັນ )
  • ການໄຂ້ ທີ່ ມີ ອາການ ສັ່ນ ຢູ່ ຕລອດ ຮຽກ ເຊັນ


 • ຍ່ຽວ
  • ຍ່ຽວຢັດ ( ເບິ່ງ ທ້ອງ ພົກຍ່ຽວ )

   ( ໂດຍ ເຈົ້າ ຄໍາຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ ທີ່ ປະເທດ Belgique ເມື່ອ ວັນເສົາ ທີ 17 septembre 2011
   ຫລວງພຣະບາງ ຍ່ຽວຢອດ ບໍ່ແມ່ນ ຍ່ຽວຢັດ
   ຄໍາວ່າ ຢອດ ຈະຕ້ອງໃຫ້ ສຽງສັ້ນໆ ອາດຈະ ມີ ຄວາມຫມາຍ ມາຈາກ ຢັອດ ນັ້ນເອງ )

  • ຍ່ຽວຫວານ ( ເບິ່ງ ເບົາຫວານ )


 • ດາກ
  • ດາກອອກ
 • ດັງ
  • ດັງເເຫມບ ( ເບິ່ງ ຫົວ )
 • ດວງ
  • ສະດວງດັງ


 • ຕາ
  • ຕາກົ້ງ ( ກົງກັນຂ້າມ ກັບ ຕາຫິບ )
  • ຕາເຂົ້າຝ້າ ???
  • ຕາເເດງ ( ເບິ່ງ ຫົວ )
  • ຕາບອດ ( ເບິ່ງ ຫູຫນວກ ປາກກືກ )
  • ຕາປຽກ
  • ຕາຟາງ
  • ຕາໂລ້ ( ຄື ຕານົກເຄົ້າ )
  • ຕາເລ່ວ
  • ຕາລິ່ວ
  • ຕາຫິບ
 • ຕິ່ງ
  • ໄສ້ຕິ່ງ ( ເບິ່ງ ຕິ່ງ )
 • ຕິດ
  • ຕິດເເປດ ຫລື ໂຣກຕິດເເປດ || ຝຣັ່ງ. Maladie contagieuse
 • ຕັບ
  • ຕັບເເຂງ
  • ຕັບຮົ່ວ ??? ( ເບິ່ງ ບີຮົ່ວ )


 • ຖອກ ( ຊຸ ??? )
  • ຖອກທ້ອງ ( ເບິ່ງ ລົງທ້ອງ )


 • ທ້ອງ
  • ທ້ອງບິດ ( ເບິ່ງ ຊຸ ຂີ້ຊຸ ລົງທ້ອງ )
  • ທ້ອງປ້າງ ( ອາການ ທີ່ ມີ ທ້ອງປຸ້ງທ້ອງເບັ່ງ ຫົວໂປ ເເລະ ກົ້ນລີບ )
  • ທ້ອງໂພ່ນ
  • ທ້ອງຫມາກຫມັ້ນ
  • ( ເບິ່ງ ລົງທ້ອງ )
  • ( ເບິ່ງ ປຸ້ນທ້ອງ = ອາການ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ປວດ ຮາກ )
 • ທູດ
  • ຂີ້ທູດ ( ເບິ່ງ ຂີ້ )


 • ນົມ
  • ເຈັບນົມ
  • ນົມໃຄ່
  • ນໍ້ານົມ ( ຫົວສາວ ??? ຕອນອອກລູກໃຫມ່ໆ ຕອນທໍາອິດ )


 • ບ້າ
  • ບ້າບໍ່ພໍປົວ
  • ບ້າເສັ້ນ(ປະສາດ) ( ເບິ່ງ ໂຣກຈິດ )
  • ບ້າຫມູ ( ເບິ່ງ ໂຣກຈິດ )
  • ບ້າຫມອຍປົ່ງ ???
  • ບ້າຫລິ້ນ
  • ບ້າຫົວ
 • ບໍ່ ( ໄທເຫນືອ ເວົ້າ ເບົ່າ )
  • ບໍ່ເຕັມ
  • ບໍ່ພໍປົວ
 • ເບົາ
  • ເບົາຫວານ ( ເບິ່ງ ຍ່ຽວຫວານ ) || ຝຣັ່ງ. Diabète
 • ບາດ
  • ບາດເເຜ ( ເປັນ ບາດ ດົນ ເເລ້ວ ມັນ ຈຶ່ງ ການເປັນ ເເຜ ໄດ້ )
   • ເເຜ ຫມາຍເຖິງ ອາການ ທີ່ ຫນັງ ຈີກ ອອກ ຈາກ ກັນ ເເລະ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ເຈັບປວດ ຫລື ມີ ຫນອງໃນ
 • ບີ
  • ບີຮົ່ວ ( ຮົ່ວ ??? )
 • ໃບ້
  • ເປັນໃບ້ ຫລື ຄົນໃບ້ຄົນກືກ
 • ບິດ
  • ເຈັບບິດ ( ເບິ່ງ ທ້ອງ )
  • ທ້ອງບິດ ( ເບິ່ງ ທ້ອງ )
 • ບອດ
  • ຕາບອດ ( ເບິ່ງ ຕາ ຫົວ )


 • ປະ
  • ປະຈໍາເດືອນ ນາມ. ( ເບິ່ງ ຣະດູ )
  • ເປັນ ປະຈໍາເດືອນ ກິຣິຍາວະລີ.
 • ເປັ້ຽ
  • ເປັນເປັ້ຽ ເປັນລັ່ອຍ
 • ປາກ
  • ປາກບ້ຽວ
  • ປາກວາກ
  • ປາກວີກ
  • ປາກເເວກ ???
  • ປາກເຫມັນ
 • ປ້າງ
  • ທ້ອງປ້າງ ທ້ອງເປັ້ງ
 • ປອດ
  • ປອດບວມ ( ເບິ່ງ ຟົກ )
  • ປອດເເຫ້ງ
 • ປານ
  • ປານດົງ ( ເພິ່ນ ບໍ່ ກິນ ສັດດ່ອນ ຍ້ອນ ມັນ ຜິດ ປານດົງ )
   • ຄາວກ່ອນ ເພິ່ນ ສາມາດ ຮຽກ ເອົາ ຄ່າດອງ ເປັນ ສັດສາວາສິ່ງ ຄັນ ເພິ່ນ ຮຽກ ຄ່າດອງ ເປັນ ຕົວສັດ ທາງ ຝ່າຍ ເຂີຍ ບໍ່ ມີ ສິດ ທີ່ ຈະ ເອົາ ຄວາຍດ່ອນ ງົວດ່ອນ ມາ ເປັນ ຄ່າດອງ
 • ປຸ້ນ
  • ປຸ້ນທ້ອງ ( ເບິ່ງ ເປັນວິນ )
 • ເເປ້ວ ( ເບິ່ງ ບາດ ເເຜ )


 • ຜີ
  • ຜີບ້າ
  • ຜີປອບ
  • ຜີໂພງ
  • ຜີກັ່ອງກັ່ອຍ ???
  • ຜີຫ່າ ( ຫ່າ ພຍາດ / ຮ່າຝົນ )
 • ເເຜ
  • ບາດເເຜ ( ບາດກ່ອນ ຈຶ່ງກາຍເປັນເເຜໄດ້ )
 • ຜໍ້າ


 • ຝີ
  • ຫນອງໃນ
   • ອາການ ທີ່ ເກີດ ມີ ຕຸ່ມ ຫົວເເດງໆ ໃຄ່ ຂຶ້ນ ເເລະ ທີ່ ມີ ຫນອງໃນ ( ຝຣັ່ງ. Abcès ) ພ້ອມທັງ ມີ ອາການ ເຈັບປວດ ຫລາຍເຕີບ ຢູ່ ບ່ອນ ຕຸ່ມ ທີ່ ໄດ້ເກີດ ມີ ຂຶ້ນ ນັ້ນ


 • ພໍ້າ
  • ປາກພໍ້າ ??? ປາກກ໊ະ ( ປາກເກິ໊ປາກ໊ະ )
 • ເພັຽ
  • ອ່ອນເພັຽ ( ເປັ້ຽ ລັ່ອຍ )
 • ພິກ
  • ຂາພິກ
  • ເເຂນພິກ
  • ເອັນພິກ


 • ຟົກ
  • ເປັນຟົກ
   • ອາການ ໃຄ່ໂພງ ໃຕ້ ຫນັງ ທີ່ ມັກ ເກີດ ມີ ຢູ່ ຕາມ ເເຂ່ງຂາ ຂມອງ ປອດ ເເລະ ປ່ອງຮູຄໍ ຫລື ຊ່ອງຫລອດສຽງ[fr. glotte] ເເລະ ເມື່ອ ເຮົາ ເອົາ ນິ້ວມື ໄປ ບີບ ບ່ອນ ມັນ ໃຄ່ ນັ້ນ (ຫນ້າເເຂ່ງ) ມັນ ຈະ ມີ ຮອຍ ຫລຸບລົງ || fr. oedème ( ເບິ່ງ ປອດບວມ )
 • ຟາງ
  • ຕາຟາງ


 • ມະ
  • ມະເຣງ
 • ເມົາ
 • ມູກ
  • ຂີ້ເປັນມູກ ເປັນເລືອດ
  • ມົວ ຫລື ມົ້ວ ???

   ( ໂດຍ ເຈົ້າ ຄໍາຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ ທີ່ ປະເທດ Belgique ເມື່ອ ວັນເສົາ ທີ 17 septembre 2011
   ມົວ ກັບ ມົ້ວ ມີ ຄວາມຫມາຍ ຕ່າງກັນ ຢ່າງ ສິ້ນເຊີງ
   ມົວ ແປວ່າ ເບິ່ງບໍ່ເຫັນດີ ຕົວຢ່າງ ຕາມົວ ຫລື ເເວ່ນມົວ
   ມົ້ວ ແປວ່າ ສັບສົນຄົນເລກັນ ຕົວຢ່າງ ມົ້ວສຸມກັນ ດັ່ງນີ້ ເປັນຕົ້ນ )
 • ໂມກ ???
 • ມົດ
  • ມົດມ່ານ
 • ມັນ
  • ໄຂມັນ || ຝຣັ່ງ/ອັງກິດ. Cholestérol / Cholesterol
 • ມຶນ
  • ມຶນຂາ
  • ມຶນຕີນ
  • ມຶນຫນ້າ ( ຕ່າງ ກັບ ຫນ້າມຶນ )
  • ເປັນມຶນ
 • ມ້າມ ???


 • ເຢະ
  • ຂາເຢະ ??? ຂາຢັ່ອງ


 • ໂຣກ
 • ຣະດູ ( ປະຈໍາເດືອນ )


 • ລົງ
  • ລົງທ້ອງ => ຂີ້ຊຸ ຂີ້ທັ່ງ ອອກ ເປັນ ນໍ້າ ຈ້ວກໆ ຮຽກ ລົງທ້ອງ
 • ລັ່ອຍ
  • ເປັ້ຽ ລັ່ອຍ
 • ລີ້ນ
  • ລີ້ນເເຂງ
  • ລີ້ນສັ້ນ


 • ວໍ້ ດັ່ງ ຫມາວໍ້ || la rage / rabies
 • ວິ່ງ
  • ວິ່ງຫົວ
  • ເປັນວິ່ງ
 • ເເວ່ງ
  • ສົບເເວ່ງ
  • ປາກເເວ່ງ
 • ວາຍ
  • ຫົວໃຈວາຍ ຫລື ໃຈວາຍ
 • ວິນ
  • ວິນຫົວ ( ວິນຫົວ ກັບ ປວດຫາກ ມັກ ໄປ ນໍາກັນ ເເຕ່ກ່ອນ ມັນ ຈະ ປວດຫາກ ມັນ ມັກ ເກີດ ມີ ປຸ້ນທ້ອງ )


 • ຫ່າ ( ຫ່າຫູງ )
  ( ພຍາດ ຕິດເເປດ ຊຶ່ງ ລາງຄົນ ກໍ ເເປເປັນ ພາສາ ຝຣັ່ງ ວ່າ Peste ເເຕ່ ຕ້ອງ ຖາມ ສັຕວະເເພດ ເບິ່ງ ວ່າ ມັນ ມີ ພຍາດ ຫຍັງເເນ່ ທີ່ ເປັນ ຫ່າ ເເລະ ສາມາດ ກິນໄກ່ ກິນສັດ ໄດ້ ສ່ວນ “ຮ່າ” ເເນວນີ້ ຫມາຍເຖິງ ປະຣິມານ ຂອງ ຝົນ ຊຶ່ງ ຄົນລາວ ມັກ ຮຽກ ວ່າ ຮ່າຝົນ )
  • ຫ່າ ລົງມາກິນ ໄກ່ ( ເບິ່ງ ອະຫິວາ )
  • ໄກ່ ເປັນ ຫ່າ ( ເບິ່ງ ອະຫິວາ )
 • ຫິດ
  • ຂີ້ຫິດ ( ດ້ວຍເຫດໃດ ຄົນລາວ ຈຶ່ງ ມັກ ເວົ້າ ເເນວນີ້ ຄື ຂີ້ຫິດຂີ້ຫ້ຽນ ? )
   • ພຍາດ ຕິດເເປດ ຂອງ ຫນັງ ທີ່ ເກີດ ມີ ຕຸ່ມ ນ້ອຍໆ ເເລະ ໃສໆ ຕາມ ງ່າມມື ງ່າມຕີນ ງ່າມຂີ້ເເຮ້ ເເລະ ງ່າມ ຕ່າງໆ ຂອງ ຕົນໂຕ ເເລະ ທີ່ ມີ ອາການ ຄັນ ຢູ່ ຕລອດ
 • ຫືດ
  • ເປັນຫືດ ( ເບິ່ງ ຫັນໃຈຝືດ )
 • ຫົວ
  • ຫົວໃຈວາຍ
  • ຫົວໃຈສັ່ນ
  • ຫົວໃຈນ້ອຍ ( ກວ່າ ທັມມະດາ ຫລື ໃຫຍ່ ກວ່າ ທັມມະດາ )
 • ຫນ້າ
  • ຫນ້າເຂົ້າຝ້າ
  • ຫນ້າບິດ
  • ຫນ້າບ້ຽວ
  • ຫນ້າມຶນ
  • ຫນ້າມັນ
  • ຫນ້າເເຫ້ງ
 • ຫນອກ
 • ຫນອງ
  • ຫນອງໃນ ( ເບິ່ງ ຝີ || ຝຣັ່ງ. Abcès )
 • ຫມາກ
  • ຫມາກໃສ
  • ຫມາກສຸກ
  • ຫມາກເຫລືອງ ( ຂີ້- )
 • ຫວັດ
  • ໄຂ້ຫວັດ
  • ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່
  • ເປັນຫວັດ


 • ອະ
  • ອະຫິວາ || fr. choléra
   • ນາມ ບາລີ ອີກ ຄໍານຶ່ງ ວ່າ
    • ນາມ ອິດຖິລິງ ວິສູຈິກາ[visūcikā] f.
    • ນາມ ປຸງລິງ ມະຫາວິເຣກະ[mahāvireka] m. ( ໄດ້ ຈາກ ປຶ້ມ ຂອງ ທ່ານ Maung Tin, Pāli Reader, Rangoon, Printed at the British Burma Press, 1920 ສ່ວນ ຄໍາ ອະຫິວາ ຍັງ ຊອກຫາ ບໍ່ ເຫັນ ເທື່ອ )
   • PATHOL. Infection intestinale grave, caractérisée notamment par des déjections fréquentes, des vomissements de bile avec déshydratation des tissus, altération de la physionomie, crampes et syncopes.
   • ຫ່າ || MÉD. VÉTÉR. Choléra des poules. Maladie parasitaire des oiseaux de basse-cour.
  • ໂຣກອະຫິວາ
 • ເອັນ
  • ເອັນພິກ
  • ເອັນຂອດ
 • ອ່ອນ
  • ອ່ອນເພັຽ ( ເພັຽ )
 • ອັມ
  • ອັມພາດ [ອໍາ-ມະ-ພາດ] ( ເປັ້ຽ ລັ່ອຍ ມຶນ ຯລຯ )
 • ເເອວ
  • ເເອວບິດ
  • ເເອວເບືອນ


 • ເຮື້ອນ
  • ຂີ້ເຮື້ອນ
   • ພຍາດ ຕິດເເປດ ຂອງ ຫນັງ ທີ່ ເກີດ ນໍາ ສັດ ໃນ ທໍານອງ ດຽວ ກັບ ຂີ້ຫິດ ເເລະ ທີ່ ພາ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ອາການ ຄັນ ຢູ່ ຕລອດ ເວລາ ( ສ່ວນຫລາຍ ມັນ ເກີດ ນໍາ ຫມາ )

ຮູບ ໔
( ໃຜ ມີ ຮູບ ເງິນຕຣາ ລາວ ຄາວໃດກໍດີ ກະຣຸນາ ສົ່ງໃຫ້ ຂພຈ ດ້ວຍ ເເລະ ຂໍ ຂອບໃຈ ລ່ວງຫນ້າ )ຂໍ ຂອບໃຈ ມາຍັງ ນັກພຍາບານ ນາຍຫມໍ ນາຍເເພດ ທຸກໆ ຄົນ ທີ່ ເອົາໃຈໃສ່ ກໍາກັບ ສຸຂພາບ ຂອງ ຄົນລາວ ໃນ ປະເທດ ເເລະ ນອກ ປະເທດ

ຂໍ ອຸທິດ ຜົນງານ ອັນເລັກນ້ອຍ ອັນນີ້ ເເດ່ ຫມໍປົວ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ ປະກອບສ່ວນ ທາງ ດ້ານ ສຸຂພິບານ ເເລະ ສຸຂອະນາໄມ ທຸກໆ ຄົນ ເເລະ ຂໍ ໃຫ້ ທ່ານ ຈົງ ມີ ເເຕ່ ຄວາມສຸກ ປາສຈາກ ໂຣກໄພ ໄຂ້ເຈັບ ນານາ ປະການ ຖ້າ ມີ ສຸກ ເເລ້ວ ກໍ ຂໍ ໃຫ້ ມີ ສຸກ ຍິ່ງໆ ຂຶ້ນໄປ ດ້ວຍເຖີ້ນ ສາທຸ

ນິທານ ຕລົກ

IMG/mp3/Talok_06_Song_phoua_pai_ha_mho.mp3

ຂໍ ຂອບໃຈ ມາຍັງ ນັກເລົ່າ ເຣື່ອງຕລົກ ເຣື່ອງນີ້ ທຸກຄົນ

 • ພ້ອມດ້ວຍ ຄນະ ກັມມະການ ທຸກຄົນ ຄື
  • ທ່ານ ກະປອມ ລາວ ( KAPORM LAO ) ຈາກ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ
  • ທ່ານ ນໍ້າປາຂາວ ( Numpakhao ) ຈາກ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ
  • ທ່ານ ທະຫານລາວບອຍ ( THANLAOBOY ) ຈາກ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ
  • ຍນ. ສາວຈາຍນາ ( Saochina_2 ) ຈາກ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ
  • ຍນ. ເອິວິດຈ ( A Witch ) ນະ ຂອນເເກ່ນ ຈາກ ປະເທດ ໄທຍ
  • ທ່ານ ຫມໍຜີ ( Mophi ) ບັ້ນປາຍ ຈາກ ປະເທດ ຝຣັ່ງ
 • ເເລະ ພິເສດສຸດ ຂໍ ຂອບໃຈ ເເດ່ ຫົວຫນ້າ ຫ້ອງ ທັງສອງ ຄື
  • ທ່ານ ທະຫານລາວບອຍ ( THANLAOBOY ) ຈາກ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ
  • ຍນ. ສາວຈາຍນາ ( Saochina_2 ) ຈາກ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ

ຂໍ ອຸທິດ ຜົນງານ ອັນເລັກໆນ້ອຍໆ ອັນນີ້ ເເດ່

 • ຄນະ ກັມມະການ ເເລະ ຜູ້ຈັດຕັ້ງ ວັນ ປະກວດ ເເຂ່ງຂັນ ເຣື່ອງ ຕລົກ ບົນ ອິນເທີເເນັດ ເມື່ອ ຄສ. ໒໐໐໙
 • ຫົວຫນ້າຫ້ອງ Laos Fact of the day
 • ນັກເລົ່າ ນິທານ ຕລົກ ເປັນ ພາສາ ລາວ ທຸກຄົນ
 • ພິເສດສຸດ ເເດ່ ຜູ້ ມັກຟັງ ນິທານ ຕລົກ ເປັນ ພາສາ ລາວ ທຸກ ຖ້ວນ ຫນ້າ

ຂໍ ໃຫ້ ພວກທ່ານ ທັງຫລາຍ ເຫລົ່ານີ້ ຈົງ ມີ ເເຕ່ ຄວາມສຸກ ປາສຈາກ ໂຣກໄພ ໄຂ້ເຈັບ ນານາ ປະການ ເເລະ ຖ້າ ມີ ສຸກ ເເລ້ວ ກໍ ຂໍ ໃຫ້ ມີ ສຸກ ຍິ່ງໆ ຂຶ້ນໄປ ດ້ວຍເຖີ້ນ ສາທຸ

ຂໍ ອຸທິດ ຜົນງານ ອັນເລັກໆນ້ອຍໆ ອັນນີ້ ເເດ່

 • ດວງ ວິນຍານ ຂອງ ຈ່າເເຫວງ ( ອ້າຍ ສັກ ຫນ້າລາຍ ) ນັກເລົ່າ ນິທານ ຕລົກ ຄົນເດັ່ນ ອີກ ຄົນນຶ່ງ ໃຫ້ ໄດ້ໄປເກີດ ໃນ ສຸຄະຕິ
 • ເປດ ເເລະ ຜີປີສາດ ຕ່າງໆ ນານາ ໃຫ້ ໄດ້ ໄປເກີດ ໃນ ສຸຄະຕິ

( ຣະວັງ! ຫ້າມ ເດັກນ້ອຍ ຟັງ ເພາະ ມັນ ເປັນ ເຣື່ອງ ເຮິ )
IMG/mp3/Talok_15_Saonoy_pai_ha_mho.mp3

ຮູບ ໕

ຂໍ ອຸທິດ ຜົນງານ ອັນເລັກໆ ນ້ອຍໆ ອັນນີ້ ເເດ່ ພຣະເຖຣານຸເຖຣະ ພ້ອມດ້ວຍ ພໍ່ເເມ່ ເມັຽ ເເລະ ຄົນ ໃນ ຄອບຄົວ ຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທຸກໆ ຄົນ ເເລະ ພິເສດສຸດ ເເດ່ ລູກ ທັງສາມ

Khamphéo Phouphetlinthong

ບັນທຶກ /Notes

[1] ພາກສີ່ ຫມາຍເຖິງ ການປົກຄອງ ທາງ ດ້ານ ທະຫານ ຂອງ ຫົກ ເເຂວງ ພາກໃຕ້ ຄື ເເຂວງເຊໂດນ(ປາກເຊ) ເເຂວງຈໍາປາສັກ ເເຂວງສາຣະວັນ ເເຂວງອັຕປື ເເຂວງວາປີຄໍາທອງ(ຄົງເຊໂດນ) ເເລະ ເເຂວງສີທັນດອນ

2 ສານ ຈາກ ໂຟຣັອມ ພາຍໃນ /Messages de forum

 • ຄໍາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສຸຂພາບ ໑໘ ເດືອນ ກັນຍາ/septembre  ຄສ. 2011 08:33

  ຫລວງພຣະບາງ ເວົ້າວ່າ ຫຳໂປງ ບໍ່ແມ່ນ ຫຳໂປ

  1/ ຄວາມຫມາຍ ໂປ ຈະມີລັກຊນະ ຈະນ້ອຍກ່ວາ ໂປງ
  ຕົວຢ່າງ ຕາໂປ . ຫົວໂນ ຫລື ຫມາກປູມໂປງ.
  ເພາະລັກຊນະ ຄົນທີ່ເປັນຫຳໂປງນີ້ ຈະເປັນຫນ່ວຍໃຫຍ່.

  2/ ແຄະ ອາດຈະບໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າ Allergique ຫລືຢາກເວົ້າວ່າແພ້ຢາ.
  ແຄະຢາ ອາດຈະມີຄວາມຫມາຍວ່າ ບໍ່ມັກ ຫລາຍກ່ວາ.

  3/ ມົວ ກັບມົ້ວ ມີຄວາມຫມາຍຕ່າງກັນຢ່າງສີ້ນເຊີງ,
  ມົວ ແປວ່າ ເບີ່ງບໍ່ເຫັນດີ ຕົວຢ່າງ ຕາມົວ ຫລຶ ກະຈົກມົວ.
  ມົ້ວ ແປວ່າ ສັບສົນຄົນເລກັນ ຕົວຢ່າງ ມົ້ວສຸມກັນ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

  4/ ຫລວງພຣະບາງວ່າ ຍ່ຽວຢອດ ບໍ່ແມ່ນ ຍ່ຽວ ຢັດ.
  ຄຳວ່າ ຢອດ! ຈະຕ້ອງສຽງໃຫ້ສັ້ນໆ ,ອາດຈະມີຄວາມຫມາຍມາຈາກ ຢ້ອດ ນັ້ນເອງ.

  5/ ຫລວງພຣະບາງ ວ່າ ຂາຄົ້ນ ບໍ່ແມ່ນ ຂາຂົ່ນ.

  ຮັກແພງ ............. ຄຳແພ້ວ.

  ຈາກ ຄຳຜາຍ............

  ຕອບສານ ສະບັບນີ້

 • ຄໍາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສຸຂພາບ ໓໑ ເດືອນ ທັນວາ/décembre  ຄສ. 2012 09:05

  ທ່ານ ສະມາຊ່າງເຮັດຊ່າງທໍານໍ ທ່ານຫມໍຄົນລາວກະມີຕັ້ງບັກຫລາຍໆ ເຕັມບ້ານເຕັມເມືອງ ກະຍັງບໍ່ມີຄົນຫນຶ່ງ ຄິດເຮັດຄິດທໍາ ສິ່ງທີ່ເປັນສາທາຣະນະປໂຍດຄືທ່ານ ສໍາພໍບ້ານເມືອງຂອງຄົນລາວ ມັນໂຫລ້ມມັນຈົມຈົນຫມົດຫັ້ນລະ ເເຕ່ເຂົາພັດວ່າເຂົາຊ່ວຍຄົນລາວໃດລະ ເຂົາຊ່ວຍເເນວໃດ ກະຊ່ວຍເກັບເງິນນໍາຄົນລາວຫັ້ນເດ ນອກຈາກນີ້ເເລ້ວ ເຂົ້າຊິໄດ້ຊ່ວຍອີ່ຫຍັງເເນ່ເດ ເພາະມັນເເມ່ນອາຊີບຫາກິນຂອງເຂົາຕ່າງຫາກ

  ມັນບໍ່ຄືກັນກັບທ່ານທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງຕົນເອງ ເພື່ອປໂຍດສ່ວນຮວມ ເເລະ ກະໃຫ້ຄົນອື່ນ ລ້າໆ ອັນນີ້ມັນຈຶ່ງເເມ່ນ ຄົນທີ່ຫນ້າບູຊາເເລະຫນ້ານັບຖືທີ່ສຸດ

  ລາວຮັກລາວ

  ຕອບສານ ສະບັບນີ້

ອອກຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບ ບົດຄວາມ ບົດນີ້

SPIP | ເກາະກ່າຍອອກ /Se déconnecter ] | | ຮ່າງ ເວັບໄຊ | ຕິດຕາມ ການດໍາເນີນ ຂອງ ເວັບໄຊ /Suivre la vie du site RSS 2.0