ພາສາ ລາວ - La langue lao ບົນ ລາວເເພນ

ຜັກກູລາ

ວັນສຸກ ທີ ໕ ເດືອນ ພຶສຈິກາ/ພະຈິກ/novembre  ຄສ. 2010, ໂດຍ ກັດຕຸ Phouphetlinthong - ຄໍາເເພວ ພູເພັຊຣລິນທອງ

[ຜັກກູລາ] ນາມ. ຄໍາປະສົມ ທີ່ ໄດ້ມາ ຈາກ ຄໍານາມ “ຜັກ” ທີ່ ມີ ສຽງສັ້ນ ເເລະ ວິສາມັນນາມ “ກູລາ” ທີ່ ມີ ສຽງຍາວ ຫມົດ ທັງ ສອງ ພຍາງ ຊຶ່ງ “ຜັກ” ຈະ ກາຍມາ ເປັນ ພຍາງຕົ້ນ ຂອງ ນາມ ທີ່ ເປັນ ຊື່ ຂອງ ຜັກ ດັ່ງ
  • ຜັກຫອມຫນາມ => ຫອມຫນາມ ເປັນ ຊື່ ຂອງ ຜັກ ເຊັ່ນດຽວ ກັບ ກູລາ (ຊື່ ຈະ ຕ້ອງ ຕົກ ຢູ່ ໃນ ກໍຣະນີ ຂອງ ວິສາມັນນາມ ສເມີ ເເຕ່ ໃນ ກໍຣະນີ ນີ້ “ຫອມນາມ” ເປັນ ສາມັນນາມ ຊຶ່ງ ຫມາຍຄວາມວ່າ ສາມັນນາມ ກາຍມາ ເປັນ ວິສາມັນນາມ ຫລື ຖືກ ໃຊ້ ເປັນ ວິສາມັນນາມ ນັ້ນເອງ)
  • ຜັກຫອມຈີນ ຍ້ອນ ຄົນລາວຊາວໄທ ເເຫ່ງ ເມືອງຈີນ
  • ຜັກຫອມເມືອງຂືນ (ໄທ ເເຫ່ງ ເມືອງຈີນ ເເລະ ໑໒ ພັນນາ => ໄທ = ລາວ ຫລື ໄທລາວ)
  • ຜັກຫອມຍາວ
  • ຜັກຫອມເເປ້ນ (ໄທຊໍາເຫນືອ ເເລະ ໄທເຫນືອ ບາງບ່ອນ)
  • ຜັກຫອມເເປ (ຍິ່ງ ໄປ ກວ່ານັ້ນ ລາງຄົນ ກໍ ວ່າ ຜັກຫອມເປ)
  • ຜັກຫອມໄທ (ບໍ່ ເເມ່ນ ໄທຍ ເເຕ່ ເເມ່ນ ຄົນລາວຊາວໄທ ທັງຫລາຍ ດັ່ງ ໄທວຽງຈັນ ໄທໃຕ້ ໄທລື້ ໄທນົ້ງ ໄທເມືອງຫລວງ ໄທຈວງ ໄທຂາວ ໄທເຂີນ ເປັນຕົ້ນ)
  • ຜັກຫອມຊຽງໃຫມ່ (ຝັ່ງຂວາ ທາງ ເຫນືອ ເອີ້ນ ຫອມຊຽງໃຫມ່)
  • ຜັກຫອມເລື່ອຍ (ຕາມ ຊົນບົດ ທາງ ເຫນືອ ບາງ ບ່ອນ)
  • ຜັກກູລາ (ໄທສາຣະວັນ ຮຽກ ກັນ ກ່ອນ ຄສ. ໑໙໗໕)

ບັນດາ ຊື່ ທັງຫລາຍ ຂ້າງເທິງ ນີ້ ລ້ວນ ເເລ້ວ ເເຕ່ ເປັນ ຊື່ຜັກ ອັນດຽວ ກັນ ທັງນັ້ນ (ຣູປຕາ ໑) ຍ້ອນ ຕ່າງ ຄົນ ຕ່າງ ເອີ້ນ ສຸດ ເເລ້ວ ເເຕ່ ໃຜ ຈະ ເອີ້ນ ຄື ເອີ້ນ ຕາມໃຈ ຜູ້ ມັກ ໂດຍ ບໍ່ ຄໍານຶງ ເຖິງ ຄວາມເເນ່ນອນ ອັນໃດ ທັງສິ້ນ (ຫລື ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງ ຜູ້ ໄດ້ຍິນ ໄດ້ຟັງ ຄື ປ່ອຍ ໃຫ້ ເພິ່ນ ເດົາ ເອົາ ເອງ ກໍ ເເລ້ວ ກັນ ເຫມືອນດັ່ງ ສັງຄົມ ມະນຸດ ຄາວ ພຣະເຈົ້າ ສາມຫໍາ ພຸ້ນ ລະ)

ສະນັ້ນ ເມື່ອ ຊື່ ທ້ອງຖິ່ນ ມີ ຢູ່ ເເລ້ວ ເເລະ ຄໍາ “ກູລາ” ກໍ ເປັນ ຄໍາ ທີ່ ມີ ຊື່ລັກສນະ ຕາຍໂຕ ຄື “ບໍ່ ຄື ໃຜ ເເລະ ກໍ ບໍ່ ມີ ໃຜ ຄື” ຄົນລາວ ຄວນ ເອົາ ຊື່ ອັນນີ້ ນໍາມາ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ ປະຈໍາວັນ ເພື່ອ ໃຫ້ ຜັກ ຊນິດ ນີ້ ມີ ຊື່ນຶ່ງ ຊື່ດຽວ ຢ່າງ ສິ້ນເຊີງ ອີກຢ່າງນຶ່ງ ກໍ ເພື່ອ ໃຫ້ ຄໍາລາວ ມີ ຄວາມຫມາຍ ອັນ ເເນ່ນອນ ເເລະ ຮັ່ງມີ ດີຂຶ້ນ ໄດ້ ກວ່າເກົ່າ ນັ້ນເອງ (ອັນນີ້ ເເລ ຄື ການນໍາໃຊ້ ຄໍາ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ ເປັນ ປໂຍດ “ຈົນ ເຖິງ” ຫລື “ໃນ” ຂັ້ນ ຣະດັບ ຊາດ)

ຣູປຕາ ໑ - ຜັກກູລາ
ໂດຍ Emile Nadphasouk
ວັນພຸດ ທີ ໗/໘/໒໐໑໓ ເດືອນ ສິງຫາ ພສ. ໒໕໕໖
ເເຫ່ງ ເມືອງ ປາຣີສ ທີ່ ປະເທດ ຝຣັ່ງ

ຜັກກູລາ ເປັນ ພືດ ຊນິດ ຈໍາພວກ ຜັກ ຈໍາພວກ ມີ່ ຈໍາພວກ ນາງ(ດິນ) ທີ່ ມີ ໃບຂຽວ ໃບຍາວ ໃບເເປ ເເລະ ໃບອ່ອນ ຊຶ່ງ ມີ ລວງກວ້າງ ປະມານ ຂໍ້ມື ນຶ່ງ ຫາ ສອງ ຂໍ້ມື ເເລະ ລວງຍາວ ປະມານ ຄືບ ນຶ່ງ ພ້ອມທັງ ຊາຍ ຂອງ ມັນ ກໍ ມີ ລັກສນະ ເປັນ ຄື ຫນາມ ເເລະ ເເຂ້ວເລື່ອຍ (ຊາຍ ດັ່ງ ຊາຍເເດນ ນັ້ນ ເເລ (ຊາຍ = ຂອບ / ເພິ່ນ ຮຽກ ຂອບ ຂອງ ຮິມສົບ ວ່າ ຊາຍສົບ) => “ຂອບຂ້າງ ທັງ ສອງ ເບື້ອງ”)

ນັບ ເເຕ່ນີ້ ຕໍ່ໄປ ກະຣຸນາ ໃຫ້ ຄົນລາວຊາວໄທ ທັງຫມົດ ທັງປວງ ພຍາຍາມ ຮຽກ ຜັກ ເເບບ ນີ້ ວ່າ ຜັກກູລາ (ຣູປຕາ ໑) ເພື່ອ ໃຫ້ ພວກເຮົາ ເຂົ້າໃຈ ບາດດຽວ ໂລດ ວ່າ ຜັກກູລາ ເເມ່ນ ຜັກ ອັນໃດ ກັນ ເເທ້

(ໃຫ້ເບິ່ງ ຜັກຫອມຈີນ ຜັັກຫອມຍາວ ຜັກຫອມເເປ ຜັກຫອມຫນາມ)

4 ສານ ຈາກ ໂຟຣັອມ ພາຍໃນ /Messages de forum

ອອກຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບ ບົດຄວາມ ບົດນີ້

SPIP | ເກາະກ່າຍອອກ /Se déconnecter ] | | ຮ່າງ ເວັບໄຊ | ຕິດຕາມ ການດໍາເນີນ ຂອງ ເວັບໄຊ /Suivre la vie du site RSS 2.0